Bộ quy tắc ứng xử tại Forvis Mazars Group

Bộ quy tắc ứng xử toàn cầu của Forvis Mazars Group đóng vai trò như một kim chỉ nam về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động thường nhật của chúng tôi. Bộ chuẩn mực nêu rõ chúng tôi là ai, chúng tôi mong đợi điều gì từ nhân sự của mình và cách chúng tôi kì vọng vào mỗi cá nhân tại Forvis Mazars Group khi làm việc với khách hàng, các bên liên quan và cộng đồng.

Bộ quy tắc ứng xử toàn cầu của Forvis Mazars Group được sử dụng như một hướng dẫn giúp đội ngũ các nhân sự tại Forvis Mazars Group giải quyết cụ thể các tình huống khó xử có thể gặp phải trong môi trường làm việc hàng ngày và nhìn nhận rõ ranh giới giữa những gì được khuyến khích hoặc chấp nhận được và những gì sẽ đe dọa đến hình ảnh của công ty và lòng tin của doanh nghiệp

Chính trực
Sự thành công của Mazars dựa trên mối quan hệ tin cậy của chúng tôi với khách hàng và các bên liên quan. Để duy trì sự tin tưởng này, chúng tôi luôn đề cao sự trung thực và thẳng thắn.

Trách nhiệm
Chúng tôi chịu trách nhiệm với mọi hành vi cá nhân và đạo đức nghề nghiệp của mình. Chúng tôi quan tâm đến sự ảnh hưởng của mình tới cộng đồng và tìm cách tạo ra sự khác biệt tích cực.

Tôn trọng từng cá thể
Sức mạnh của chúng tôi đến từ từng cá thể trong đội ngũ nhân sự. Chúng tôi thể hiện sự tôn trọng để mỗi nhân sự đều cảm thấy được ghi nhận về sự đa dạng, tính cá nhân hóa và sự đóng góp với công ty.

Chuyên môn vượt trội
Chúng tôi luôn đặt mục tiêu mang lại sự xuất sắc trong công việc. Chúng tôi đổi mới và phát triển đội ngũ nhân sự của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và các bên liên quan.

Độc lập
Chúng tôi là những chuyên gia đã tạo dựng được lòng tin từ khách hàng trong việc đưa ra những tư vấn khách quan và không thiên vị. Chúng tôi đề cao tính độc lập trong suy nghĩ và hành động với tiêu chuẩn nghề nghiệp cao nhất.

Định hướng cho tương lai
Forvis Mazars Group là một doanh nghiệp hoạt động với định hướng phát triển bền vững. Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ lâu dài, khuyến khích tinh thần kinh doanh và lên kế hoạch cho sự tiếp nối.

Tìm hiểu thêm?