Tài chính

Đưa ra lời khuyên từ những chuyên gia cùng hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật về Tài chính cần thiết trong những thời điểm quan trọng nhất.

Trong suốt tiến trình phát triển của doanh nghiệp, khách hàng sẽ đối mặt với những sự kiện mang tính quyết định thành bại trong tương lai. Khách hàng có thể tìm kiếm hỗ trợ cho một giao dịch mua bán và sáp nhập, điều tra gian lận, phản biện trước tòa, tái cấu trúc doanh nghiệp hay huy động vốn đầu tư. Các chuyên gia tư vấn tài chính đầy kinh nghiệm trên toàn cầu của chúng tôi luôn sát cánh cùng khách hàng với những tư vấn phù hợp, chuyên môn và thực tiễn, giúp doanh nghiệp thành công trong những thời điểm quyết định.

Phương pháp của chúng tôi 

Tuy phạm vi dịch vụ rộng và đa dạng, phương pháp của chúng tôi luôn xoay quanh 3 phương châm chính sau:

  • Không ngừng tập trung giúp khách hàng tối đa hóa lợi nhuận và đạt được mục tiêu cũng như triển vọng kinh doanh.
  • Nghiên cứu để hiểu doanh nghiệp và tình trạng hiện tại của doanh nghiệp để đảm bảo đưa ra được những giải pháp được cá nhân hóa, thực tiễn và hiệu quả nhất.
  • Đưa ra các khuyến nghị thiết thực để giúp khách hàng tự tin đạt được những quyết định kinh doanh chuẩn xác nhất.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Tài chính cho cơ sở hạ tầng: chúng tôi hỗ trợ khách hàng trên toàn thế giới, bất cứ nơi nào họ muốn mua sắm, phát triển, cấp vốn, vận hành hoặc sở hữu tài sản cho cơ sở hạ tầng.
  • Tư vấn nợ: chúng tôi cung cấp hỗ trợ tư vấn về nợ giúp doanh nghiệp huy động nguồn tài chính cần thiết, nhằm hỗ trợ chiến lược hoạt động kinh doanh. 
  • Định giáchúng tôi giúp khách hàng hiểu giá trị của các quyết định kinh doanh trong thời kỳ khủng hoảng và tranh chấp, bao gồm cả việc định giá.

Liên hệ với chúng tôi