Mazars välkomnar två nya partners

December 2022: Mazars välkomnar två nya partners

Under Mazars årliga internationella partnerkonferens valdes Rasmus Grahn, auktoriserad revisor på Mazars i Malmö och Filip Åkesson, auktoriserad revisor på Mazars i Landskrona som nya partners.

Mazars integrerade partnerskap består av partners i över 90 länder världen över och bygger på en unik gemenskap med gemensamma värderingar, mål och servicestandarder. Att bli invald till partner innebär en ny karriärväg och en större delaktighet inom Mazars internationella organisation.

”Jag är både glad och stolt över att välkomna Rasmus och Filip som nya partners. Det innebär stora möjligheter för dem båda att utvidga sitt globala nätverk och öppna upp för nya affärskontakter och karriärvägar inom Mazars”, säger Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige. ”Vi fortsätter vår tillväxtresa, både globalt och här i Sverige, med fokus på hållbarhet och hållbart medarbetarskap, kvalitet och utveckling och ser fram emot att inkludera våra nytillkomna partners på resan framåt.”

Nya partners dec 22

Rasmus Grahn och Filip Åkesson.

Vid frågor vänligen kontakta VD Karin Westerlund.

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser.

www.mazars.se

Want to know more?