Rekordår för Mazars globala intäkter – bekräftar styrkan i Mazars internationella partnerskap

Februari 2023: Mazars presenterar den 14 februari 2023 sitt globala finansiella resultat för räkenskapsåret 2021/2022, som visar en tvåsiffrig tillväxt på 16,4 % från året innan och 2,45 miljarder Euro i arvodesintäkter. Ökningen omfattar en stark tillväxt inom alla regioner och tjänster.
Mazars i Sverige presenterar Årsredovisning och Koncernredovisning för verksamhetsåret 2021-09-01 – 2022-08-31 som visar ännu ett bra år.

• En tillväxt på 16,4 % på årsbasis, inklusive 13,3 % organisk tillväxt, visar
styrkan i Mazars integrerade partnerskapsmodell.

• Högsta tillväxten sedan 2007 bekräftar Mazars position som ett ledande
internationellt revisions-, skatte- och rådgivningsföretag.

• Tvåsiffrig tillväxt inom alla regioner och alla affärsområden tyder på
betydelsen och förtroendet för Mazars.

• Mazars i Sverige presenterar Årsredovisning och Koncernredovisning för
verksamhetsåret 2021-09-01 – 2022-08-31 som visar ännu ett bra år.

Mazars presenterar den 14 februari 2023 sitt globala finansiella resultat för räkenskapsåret 2021/2022, som visar en tvåsiffrig tillväxt på 16,4 % från året innan och 2,45 miljarder Euro i arvodesintäkter. Ökningen omfattar en stark tillväxt inom alla regioner och tjänster.

Resultatet bekräftar Mazars starka internationella position och betydelsen av sin integrerade modell för partnerskap, samt stärker förtroendet för företagets fortsatta kapacitet att skapa värde för kunderna. I en snabbt föränderlig värld stödjer Mazars företag av alla storlekar och fortsätter sin strävan att växa ansvarsfullt.

”2022 var ett händelserikt år i en komplex värld som satte alla företags anpassningsförmåga på prov. Dessa omvärldsstörningar, som kommer på toppen av långsiktiga trender som digitalisering och hållbarhet, kan vara utmanande, men de erbjuder också stora möjligheter att växa, utvecklas och utforska nya sätt att skapa värde. I detta oroliga sammanhang är Mazars roll, mer än någonsin, att vara en pålitlig samarbetspartner till kunderna”, säger Hervé Hélias, VD och styrelseordförande för Mazars Group.

Tillväxten syns både genom starka prestationer inom såväl regioner som tjänster och genom Mazars internationella expansion som under devisen ”ett team, ett företag” nu har närvaro i nästan 100 länder.

Hervé Hélias

Hervé Hélias

Mazars i Sverige

När Mazars i Sverige presenterar sin Årsredovisning och Koncernredovisning för verksamhetsåret 2021-09-01-2022-08-31 visar också den på ännu ett bra år.

”Mazars är firman som lyckas med att kombinera global närvaro med lokalt fokus. För oss i Sverige innebär det att vi kan hjälpa kunder med resurser som den större firman har, men med lokalt ansvar och engagemang”, kommenterar Karin Westerlund, VD för Mazars i Sverige.

Under året som gått har Mazars i Sverige fortsatt att utveckla sitt arbetssätt och sina digitala processer för att säkra leveransen mot kunderna, samt fortsatt kvalitetsarbetet för att möta de höga krav som branschen ställer. När SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) årliga mätning av branschen presenterades i maj 2022 placerade sig Mazars i Sverige återigen på en topplacering för kundnöjdhet. Mätningen, som fångar områden som kvalitet, engagemang och nytänkande, är den enda allmänt accepterade och jämförande av revisionsbranschen där kunderna får ge sin bedömning.

”Alla medarbetare på Mazars ska vara stolta över resultatet, vilket ger oss en bra grund för att arbeta vidare både med existerande kunder och för att attrahera nya”, fortsätter Karin Westerlund.
Under året som gått har också frågor som hållbart medarbetarskap i kombination med en inbjudande företagskultur varit högaktuella.

”Våra medarbetare är det viktigaste vi har och därför är vårt övergripande mål att hela tiden jobba för att bli en ännu bättre arbetsplats. Hållbart medarbetskap är i fokus och en viktig del i vår värdegrund”, säger Karin Westerlund.

Karin Westerlund_220620

                                                                                                         Karin Westerlund

• Läs gärna mer om Mazars globala resultat i pressmeddelandet från Mazars Group
• Ta del av Mazars i Sveriges Årsredovisning och Koncernredovisning för verksamhetsåret 2021-09-01-2022-08-31 (PDF)

2022 key financial indicators

Vid frågor vänligen kontakta VD Karin Westerlund. 

Mazars är en internationell, integrerad och oberoende byrå. Vi är specialiserade inom revision, skatt och rådgivning. Bland våra kunder finns allt från stora internationella koncerner till mindre företag, privata investerare och offentliga aktörer som vi hjälper genom alla utvecklingsfaser. 

www.mazars.se 

Document

Årsredovisning 2021-2022 Mazars AB

Want to know more?