Skatteverket lättar på kraven för konstaterad kundförlust

I ett ställningstagande från den 27 maj 2020 lättar Skatteverket på kraven för att kunna sätta ned tidigare redovisad utgående moms pga kundförlust med anledning av en kunds påverkan av Coronautbrottet.

Nedsättning av utgående moms med anledning av kundförlust  

I en tidigare artikel från den 6 april 2020 (länk till artikel) beskrev vi reglerna som gäller för att sätta ned utgående moms på en fordran med anledning av en kunds betalningsoförmåga.  

För att säljaren ska få sätta ned utgående moms på en obetald fordran krävs att säljaren kan visa att det är sannolikt att denne inte kommer att få betalt för fordran, d.v.s. att det är fråga om en konstaterad kundförlust.  

Bedömningen av om en konstaterad kundförlust finns ska göras för varje kundfordran för sig.  

I ett ställningstagande 2019-12-05 uttalade Skatteverket vad som krävs för att en konstaterad kundförlust ska föreligga som innebar en skärpning i vissa avseenden, vilket som utgångspunkt inte har underlättat i den rådande Coronakrisen. Skatteverket har därefter mottagit många frågor och krav på att bevis för konstaterad kundförlust ska mildras under rådande omständigheter. 

I det nya ställningstagandet från den 27 maj (dnr 8-295692), lättar nu Skatteverket på kraven på när en kundförlust är konstaterad med anledning av Coronautbrottet, vilket är en välkommen förändring.  

Under den nu pågående pandemin får anses sannolikt, och kan därmed presumeras, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda. 

  • Köparen är en beskattningsbar person. 
  • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 - den 31 december 2020. 
  • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning. 
  • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut. 
  • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap. 

Under sådana omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om denne inte på något annat sätt har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. 

Om säljaren senare får helt eller delvis betalt från köparen är säljaren skyldig att åter redovisa den utgående momsen på den del av betalningen som har kommit in. 

Länk till Skatteverkets ställningstagande  

skatt kommentar

Skatteverkets ställningstagande är välkommet och kommer att underlätta för många leverantörer som just nu inte får sina fakturor betalda, att i vart fall kunna återfå tidigare redovisad utgående moms.  

Har du frågor om den nya tillämpningen eller någon annan momsfråga är du alltid välkommen att kontakta våra momsexperter på Mazars. 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Maj/Juni 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Mazars momsgrupp