OECD publicerade nyligen en ny upplaga av riktlinjerna för internprissättning för multinationella företag och skatteförvaltningar

OECD:s riktlinjer för internprissättning ger vägledning om tillämpningen av ”armlängdsprincipen”, som representerar den internationella konsensusen om värdering för inkomstskatteändamål av gränsöverskridande transaktioner mellan associerade företag. I dagens ekonomi där multinationella företag spelar en alltmer framträdande roll, fortsätter internprissättning att stå högt på agendan för både skatteförvaltningar och skattebetalare. Regeringar måste se till att de multinationella företagens skattepliktiga vinster inte på konstgjord väg flyttas ut från deras jurisdiktion och att den skattebas som rapporteras av multinationella företag i deras land återspeglar den ekonomiska aktivitet som bedrivs. Därutöver behöver skattebetalarna tydlig vägledning om korrekt tillämpning av armlängdsprincipen.

OECD:s senaste utgåva 2022 återspeglar huvudsakligen en konsolidering av ett antal rapporter från OECD/G20-projektet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Den innehåller följande revideringar av 2017 års utgåva:

skatt-kommentar png

Med hänsyn till skattemyndigheternas ökade uppmärksamhet på frågan om internprissättning, rekommenderar vi att uppmärksamma ändringarna av OECD:s riktlinjer med hänseende till er globala verksamhet och nuvarande internprissättningspolicy samt tillvägagångssätt.

Vid frågor om hur OECD:s uppdaterade riktlinjer påverkar er eller era kunder, hör gärna av er till oss på Mazars för en diskussion.

 

Jenny Stenesjö Wöhrman
Skattejurist

Hannah Zetterman
Skattejurist

Vill du veta mer?