Omfattande handel med Bitcoin bedömdes utgöra näringsverksamhet

Omfattande mining och viss staking har sedan tidigare inneburit att det kan vara fråga om näringsverksamhet, snarare än handel för personlig räkning. Nu slår Kammarrätten fast att även handel med bitcoin kan utgöra näringsverksamhet, beroende på under vilka formen köp och försäljning sker.

I nu aktuell dom hade klaganden under åren 2014 – 2016 köpt och sålt Bitcoin dels genom handelsplattformen LocalBitcoin, dels genom direktkontakt med köpare utanför handelsplattformen. Vid sidan av sin privata handel med Bitcoin hade klaganden bedrivit verksamhet med bla. mining.

Skatteverket argumenterar att eftersom klaganden har haft ett aktiebolag med ordet ”BTC” i firmanamnet, i eget namn förekommit på rankinglistor på handelsplattformen LBC samt medverkat i olika media och byggt sitt varumärke som expert inom digital valuta, mining och blockkedjeteknik, har han marknadsfört sin växlingsverksamhet.

Skatteverket hänvisar även till mängden Bitcoin-plånböcker som klaganden disponerat över, vilket möjliggjort löpande handel i olika valörer.

KR anför att klagandens verksamhet ska anses ha varit riktad till allmänheten mot bakgrund av att köpare och säljare kan omförhandla villkor i en annons och dessutom välja att genomföra transaktionen utanför plattformen LBC. KR anser att det klart framgår att verksamheten utgör en förvärvsverksamhet som klaganden bedrivit yrkesmässigt och självständigt, dvs näringsverksamhet.

Agnes Sylvan, Skattejurist Mazars

skatt-kommentar png

Målet är intressant eftersom det berör en av de fördelar som många upplever med kryptohandel, att den inte är beroende av att det finns en mellanhand i form av en bank eller börs. Kryptovalutor kan handlas genom kontakt via en Facebook grupp, vid ett fysiskt möte eller via en plattform. Efter nu meddelad dom är fråga hur Skatteverket kommer att ställa sig till mindre omfattande handel som uteslutande sker via grupper eller chatforum.

Skatteverket anför i sin argumentation att innehavet av en stor mängd plånböcker stärker deras inställning att fråga är om växlingsverksamhet. Det är dock allmänt känt och rekommenderat inom kryptovärlden att en person bör ha flera plånböcker för att inte locka till sig hackare, vilket skulle kunna vara en risk om stora summor hålls i en och samma plånbok. Att ha flera plånböcker sprider även de faktiska tillgångarna då du vid förlust av en nyckel inte tappar kontrollen över din enda privata nyckel så att inte alla kryptotillgångar går förlorade – särskilt med hänsyn till att en sådan förlust inte är avdragsgill. Att ha flera plånböcker är ett sätt att diversifiera risken.

För den som har en omfattande handel med, eller hantering av, kryptovalutor är det en god idé att se över vilka plattformar som används, hur transaktioner genomförs och göra en bedömning av om handeln kan anses utgöra näringsverksamhet. Vi hjälper dig gärna med detta.  

Har du några frågor om hur dina transaktioner med kryptotillgångar ska hanteras eller behöver hjälp med kommande deklaration, kontakta gärna Mazars skattejurister.

Jenny Stenesjö Wöhrman, skattejurist Mazars

KRS dom i Mål nr 4300-21, 4301-21 och 4302-21

 

Vill du veta mer?