Pension från utlandet? – Undvik kostsamma misstag i deklarationen

Närmare 70 procent av de avslutade utredningar som Skatteverket utfört, visar att tjänstepension som erhålls från utlandet deklareras fel eller inte alls.

Skattemyndigheter världen över har ett nära samarbete. Sverige är ett av de land som deltar aktivt genom att inhämta och dela kontrolluppgifter med andra länder. Under 2021 gjordes en riktad kontroll mot personer som är bosatta i Sverige och som fått pension från utlandet. Kontrollen har resulterat i att 31 av 46 beslut om skatt ändrats. Skatteverket har hittills påfört 15,7 miljoner i skatt och skattetillägg, och många utredningar är pågående.

Utbetalning av tjänstepension från utlandet ska tas upp till beskattning, vilket många missar. Genom att inte redovisa tjänstepensionen riskerar man skattetillägg eller brottsanmälan.

Det är viktigt att fastslå om utbetalningen avser tjänstepension eller socialförsäkringspension då skattekonsekvenserna ser olika ut. Enligt Skatteverket är det utbetalningslandets bedömning som ska gälla när den skatterättsliga klassificeringen av en utländsk pension betalas ut enligt landets lagstiftning. Detta innebär att pension som betalas från utlandet enligt det landets lagstiftning om socialförsäkring också ska klassificeras som socialförsäkringspension vid inkomstbeskattningen i Sverige. Samma regler gäller för tjänstepension.

Tjänstepension beskattas i inkomstslaget tjänst, medan socialförsäkringspension kan beskattas som tjänst, pension eller vara undantagna från beskattning i Sverige.

skatt-kommentar png

Reglerna som styr Sveriges beskattningsrätt avseende utländsk pension är komplicerade och kräver i regel en tolkning av såväl intern svensk som utländsk skatterätt samt i förekommande fall skatteavtal. Om ni någon gång under karriären har arbetat utomlands, rekommenderar vi att pensionsfrågan utreds. Mazars är gärna behjälpliga med en utredning kring beskattningsreglerna.

 

Anders Fridlund, Skattejurist

Sofia Hagander, Paralegal

Vill du veta mer?