Tid att ansöka om omställningsstöd för Brexit-kostnader

En Brexitjusteringsreserv (Brexit Adjustment Reserve – BAR) har utlysts för att kompensera företag för de kostnader som uppkommit i samband med anpassning av verksamheten till Brexit under perioden 2020 till 2023. Från och med den 10 oktober kan ansökan skickas in.

Det är EU-kommissionen som har avsatt medel för att begränsa den ekonomiska påverkan för medlemsstaterna och de aktörer som har drabbats av Brexit. Totalt 54 miljarder kronor har avsatts och av dessa är 1,4 miljarder kronor avsedda för svenska företag. Stöden är så kallade de minimistöd och får inte överstiga 200 000 euro per företag. Anledningen är att stöden är till för att kompensera och inte snedvrida någon marknadskonkurrens. 

Kostnaderna ska ha uppkommit under perioden 1 januari 2020 till 21 december 2023 för att de ska kunna godkännas. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, behandlar ansökningar för svenska företag och säger sig vara flexibla i tolkningen om vilka kostnader som accepteras för stödet så länge Brexit-kopplingen finns. Företaget som ansöker kan dock inte ha skulder hos Kronofogden eller vara i likvidation. Följande är några exempel på kostnader som accepteras för stödet: 

  • Externa konsult- och rådgivningstjänster. 
  • Direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som ska säljas i Storbritannien (max 100 timmar per företag). 
  • Deltagande i mässor och liknande som syftar till att etablera eller utöka handel. 
  • Interna personalkostnader, d.v.s. tid som har spenderats för att anpassa verksamheten för Brexit (max 40 timmar per företag och 425 kr/timme). 
skatt kommentar

Första ansökningsperioden pågår mellan 10 oktober och 16 december 2022 och då har ett belopp om 75 miljoner kronor utlysts. Detta är endast första utlysningen. Det kommer att komma fler tillfällen att ansöka. Det går dessutom bra att göra flera ansökningar. Ansökan skickas in på ESF:s hemsida och det är sedan ESF som beslutar om kostnaderna ska godkännas, varpå en ansökan sedan görs av företaget för utbetalning. Kostnaderna måste vara bokförda och betalda av företaget för att kunna hanteras. Det kan därför vara bra att vänta med att inkludera kommande kostnader till nästa utlysningsperiod. 

Har ni rådgivningskostnader från Mazars som uppkommit i samband med Brexit och som ni vill att vi sammanställer, eller behöver ni på annat sätt hjälp i samband med ansökningsprocessen, är ni varmt välkomna att kontakta oss. 

 

Magnus Wikström
Skattejurist, Stockholm

Nna Berglund
Skattekonsult, Stockholm

Artikel publicerad i Mazars nyhetsbrev november 2022.

Vill du veta mer?