Structuri corporative

O abordare proactivă a subiectelor fiscale complexe.

Dezvoltarea structurilor corporative internaționale care au un tratament fiscal eficient, dar adecvat devine un proces din ce în ce mai complex datorită schimbărilor la nivel global care au fost implementate în mare parte ca urmare a inițiativei OCDE privind erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor (BEPS). În plus, politicile fiscale române se schimbă într-un ritm accelerat, întrucât autoritățile caută soluții pentru a acoperi deficitele bugetare tot mai mari, în special cele rezultate ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Directiva (UE) 2018/822 a Consiliului din 25 mai 2018 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu aranjamentele transfrontaliere raportabile („Directiva”) completează obligațiile de raportare pentru anumite categorii de entităţi.

În sensul Directivei, aranjamentele transfrontaliere se referă, printre altele, la structuri de optimizare fiscală din mai multe jurisdicții și aranjamente transfrontaliere constând în transferul de active necorporale sau transferuri de linii de activitate între părți afiliate.

Persoanele care intră sub incidența acestei obligații de raportare sunt reprezentate de intermediari, respectiv orice persoană care proiectează, comercializează, organizează sau pune la dispoziție pentru implementare sau gestionează implementarea unui acord transfrontalier raportabil, dar și contribuabilii, în anumite cazuri.

Rezultatul este o mai mare transparență în ceea ce privește structurile corporative și/sau tranzacțiile transfrontaliere și mai multe informații disponibile autorităților fiscale naționale pentru a realiza analiza de risc în ceea ce privește evitarea obligațiilor fiscale și/sau evaziunea fiscală.

Abordarea noastră

În acest mediu aflat în schimbare rapidă, credem într-o abordare sustenabilă, pe termen lung și aversivă față de risc pentru dezvoltarea structurilor corporative, mai degrabă decât să fim forțați să răspundem pe moment la fiecare nouă lege sau hotărâre a instanței fiscale.

Echipa noastră din România urmărește și analizează constanct provocările fiscale locale, inclusiv evenimentele perturbatoare, cum ar fi Brexit. De asemenea, prezența noastră internațională face ca Forvis Mazars România să fie într-o poziție ideală pentru a servi atât corporațiile mari, cât și firmele mijlocii pentru extinderea și operațiunile lor internaționale. În plus, Forvis Mazars sprijină grupurile internaționale să își rezolve problemele fiscale declanșate de inițiativa OCDE BEPS și Directiva UE-Anti Tax Avoidance (ATAD).

Oferim, de asemenea, consultanță cu privire la structuri eficiente din punct de vedere fiscal în timpul achizițiilor și/sau cedărilor transfrontaliere și asistență strategică în timpul controalelor fiscale internaționale.

Solicitați o ofertă

Oferta noastră

Servicii DAC6

Forvis Mazars oferă o gamă completă de servicii pentru respectarea noilor obligații de raportare, după cum urmează:

  • Revizuirea posibilelor aranjamente raportabile și îndrumări pentru contribuabil în culegerea de informații suplimentare/evaluarea necesității de raportare;
  • Instruire pentru angajații contribuabilului, astfel încât aceștia să se obișnuiască cu amenajările care trebuie monitorizate și să înțeleagă importanța acestui exercițiu;
  • Elaborarea de proceduri interne, atât în ​​ceea ce privește urmărirea informațiilor și identificarea aranjamentelor raportabile, cât și în verificarea și validarea acestora;
  • Asistență în evaluarea aranjamentelor potențiale/viitoare din perspectiva obligației de raportare;
  • Pentru a respecta cerințele DAC6, am dezvoltat Platforma DAC6, o soluție Software as a Service (SaaS) pentru a acoperi analiza aranjamentelor potențial raportabile, documentația necesară, precum și raportul final către autoritățile fiscale respective.

În plus, Forvis Mazars DAC6 este instrumentul nostru practic care oferă posibilitatea de a compara țările după subiect în lumina Directivei transpuse, simplificând astfel analiza potențialelor obligații de raportare.

Vă invităm să accesați acest tool mai jos. 

Contactați-ne