Audit financiar

Audit financiar la cele mai înalte standarde de profesionalism și de calitate

Servicii pentru raportarea auditul situațiilor financiare

În cadrul mai larg al consultanței în afaceri, serviciile de audit sunt activități care trebuie să fie îndeplinite cu un maxim de rigurozitate, profesionalism și cu respectarea principiilor transparenței, probității și eticii de lucru în aceste domenii, de multe ori sensibile, ale funcționării unei companii.

Echipa Mazars este ferm convinsă că serviciile și rapoartele de audit financiar stau la baza unei activități echitabile și prospere ale oricărui actor, fie că este vorba de entități cu capital de stat, fie că este vorba de companii private sau chiar de mari corporații multinaționale, care se numără printre clienții noștri loiali. Prin grija pe care o acordăm în calitate de firmă de audit financiar, printre alte servicii integrate oferite fără deosebire tuturor organizațiilor pe care le audităm, suntem convinși că ne aducem contribuția la clădirea unor afaceri sustenabile în beneficiul întregii societăți.

Auditul situațiilor financiare și contabile și soluții integrate oferite clienților noștri

Un audit de calitate în domeniul financiar-contabil oferă o înțelegere aprofundată a situațiilor financiare IFRS, OMF și altele, în funcție de cadrul de raportare și în funcție de reglementările legale și de obligativitatea auditării. De asemenea, serviciile de audit financiar realizate robust și independent contribuie la construirea unui cadru de control și guvernanță demn de încredere, care ajută companiile auditate să reziste provocărilor.

Controlul și auditul financiar nu este doar despre cifre și rapoarte seci. Este vorba mai ales despre oameni. Ne concentrăm pe construirea unor relații pozitive, eficiente, care cultivă încrederea și oferă valoare demonstrabilă. Fiecare proces de audit Mazars este unic. Investim timp pentru a înțelege modelul de afaceri, cultura și ecosistemul companiei auditate și luăm în considerare nevoile părților interesate, adaptând strategia de audit la riscurile specifice identificate.

În condițiile creșterii importanței acordate calității raportărilor corporative, în contextul reglementărilor mai stricte și a cerințelor sporite din partea utilizatorilor situațiilor financiare Mazars vine în sprijinul partenerilor săi prin oferirea unei game de servicii de training de raportare financiară, concepute în funcție de nevoile specifice ale companiei dumneavoastră. Acestea includ training-uri în domeniul auditului situațiilor financiare statutare şi contabilității, dar și în domeniul întocmirii și prezentării rapoartelor de audit financiar contabil.

De asemenea, consultanța în managementul riscului este un alt instrument pe care îl punem la dispoziția clienților noștri pentru a le oferi încredere în procesele lor de guvernanță, de gestionare a riscurilor și de control intern în mediul de afaceri volatil și din ce în ce mai complex de astăzi. În urma serviciilor noastre de audit, clienții noștri vor ști, de exemplu, dacă îți pot asuma riscul emiterii unor scrisori de confort sau al unei scrisori de garanție.

Raportul de audit financiar - instrumente de audit financiar și consultanță folosite

Construim profilul auditorilor noștri cu competențe solide, procese și instrumente îmbunătățite pentru a oferi mai multă coerență, eficiență și valoare adăugată mediului de afaceri.

Atlas, platforma noastră globală de audit, a fost special concepută pentru a răspunde nevoilor parteneriatului nostru integrat și ale bazei noastre internaționale de clienți. Această platformă sprijină schimbul de cunoștințe și bune practici și permite furnizarea de procese de audit integrate, articulate, cu interacțiune multidirecțională între echipe, facilitând astfel munca echipelor cu competențe diferite și din diverse jurisdicții.

Folosim analiza datelor (”data analytics”) în diverse domenii de audit, precum verificarea înregistrărilor contabile, recunoașterea veniturilor și investiții, pentru a înțelege mai bine compania dumneavoastră, pentru a evalua riscurile și pentru a obține informațiile relevante, ce permit echipelor noastre să se concentreze asupra aspectelor care contează cu adevărat. De asemenea, acest mod de lucru ne ajută în misiunile de revizuire limitată a situațiilor financiare și a serviciilor de compilare a situațiilor financiare.

Soluțiile noastre sigure din portalul destinat clienților promovează comunicarea bidirecțională pe parcursul întregului proces de audit, oferind, printre altele, rapoarte intermediare și observații asupra inspecţiilor.

Servicii de audit financiar - Echipa și abordarea noastră în domeniul auditului financiar

Mazars continuă să-și dezvolte oferta de audit și consultanță prin investiții permanente în oameni, procese, training și tehnologie. Am dezvoltat o suită de instrumente în cadrul Atlas, platforma noastră globală dedicată acestui serviciu, pentru a permite livrarea unor procese de audit consistente și eficiente care să genereze valoare. Programul nostru global de inovare, „Reinventarea auditului”, ne permite să răspundem nevoilor și intereselor clienților noștri, pe care le identificăm printr-un dialog constant şi sondaje periodice.

Prin abordarea distinctă, centrată pe oameni, prin programul şi instrumentele noastre, oferim o experiență de control și audit financiar superioară, experiență care depășește chestiunile legate strict de conformitate și contribuie la dezvoltarea durabilă a întreprinderilor, economiilor și societăților.

Suntem o echipă agilă, integrată și unită, care acoperă o gamă largă de industrii, servicii și zone geografice. Îmbinăm astfel cunoștințele de specialitate locale cu perspectiva internațională, care vine din particularitatea noastră de a funcționa ca o singură echipă la nivel global. Aducem împreună oamenii potriviți, cu o expertiză adecvată, chiar atunci când este nevoie, pentru a oferi un proces de audit impecabil.

Solicitați o ofertă

Audit financiar - misiune de revizuire limitată cu ajutorul Mazars.ro

Contactează-ne