Dajanje zagotovil in svetovanje na področju IT

Pridobite zaupanje z zanesljivim pristopom k informacijski tehnologiji, procesom in kontrolam.

Podjetja so vse bolj odvisna od informacijske tehnologije, kar ustvarja tako priložnosti kot tudi tveganja. Ker je zakonodajno okolje vse bolj zapleteno in obsežno, morajo podjetja zagotoviti, da je njihovo IT okolje varno in skladno z zakonodajo. Z našimi strokovnjaki za zagotavljanje in svetovanje na področju IT lahko izboljšate svoj okvir tehnološkega tveganja in zagotovite skladnost z različnimi informacijskimi regulativami.

Naš pristop

Digitalna preobrazba je v podjetjih ustvarila visoko učinkovitost, odprla nove poslovne priložnosti in v številnih primerih pripomogla k rasti. Ker pa postaja IT-okolje vse bolj zapleteno, je ključnega pomena, da se podjetja zavedajo potencialnih groženj, s katerimi se soočajo. Te vključujejo grožnje kibernetski varnosti, uhajanje podatkov, motnje v delovanju sistema in morebitno neskladnost z zakonodajnimi oziroma notranjimi pravili.

Naši svetovalci za zagotavljanje informacijske varnosti uporabljajo celovit pristop, ki zagotavlja poglobljen vpogled v tehnološka tveganja. Ponujamo bogate izkušnje na področju širokega spektra tehnološkega svetovanja in zagotavljanja rešitev, ki zajemajo IT revizijo, kibernetsko varnost, zaščito podatkov, upravljanje podatkov, in preglede delovanja IT sistemov.

Osredotočamo se na zagotavljanje visokokakovostnih storitev in nudenje pomoči pri iskanju rešitev, ki so prilagojene za vas in vašo organizacijo.

Kako lahko pomagamo? 

Pomagamo vam lahko z naslednjimi storitvami:

 • IT revizija. Z vami sodelujemo pri doseganju vaših revizijskih ciljev. Ti postopki se lahko osredotočijo na različne dele vašega IT okolja in z njim povezane procese.
 • Diagnostični pregledi. Naše diagnostične analize vam pomagajo razumeti kontrolne pomanjkljivosti v vašem IT okolju in zmanjševati tehnološka tveganja. Pokrivamo vrsto posebnih področij tveganja, kot so kibernetska varnost, zasebnost podatkov, strategija in zmogljivost IT, neprekinjeno poslovanje in obnovitev sistema po katastrofi, kakovost podatkov, upravljanje informacij in varstvo podatkov/GDPR.
 • Skladnost z zakonodajo in predpisi. Svetujemo in usmerjamo glede skladnosti z zakonodajo na področju IT, pri tem pa dajemo prednost prepoznavanju in reševanju težav, preden vam povzročijo škodo. To vključuje prepoznavanje in upravljanje regulativnih tveganj pri usmerjanju zagotavljanja skladnosti in dajanja zagotovil vodstvu, da se različna regulativna tveganja ocenjujejo, upravljajo in zmanjšujejo na učinkovit način.
 • Upravljanje IT tveganj. Pomagamo vam oceniti in obvladovati IT tveganja, da se lahko osredotočite na doseganje svojih poslovnih ciljev. Naše storitve vključujejo izvajanje pregledov, podajanja ocen zrelosti in kreiranje registrov tveganj na področju IT.
 • Kibernetska varnost. Lahko vam pomagamo vzpostaviti okvir, ki vam bo omogočil ustrezno in neprekinjeno spremljanje ključnih dejavnosti ter hiter odziv na kibernetske napade, ko se ti pojavijo. Pomagamo vam lahko tudi pri ocenjevanju notranjih in zunanjih kibernetskih tveganj, pri razvoju in krepitvi kibernetske varnosti in izboljšanju odpornosti.
 • Neodvisna zagotovila pri izvedbi projektov. Vodstvu in projektnim odborom lahko nudimo neodvisno pomoč pri učinkovitem uvajanju novih sistemov in projektov s prepoznavanjem projektnih odstopanj in zmanjševanjem projektnih tveganj, še preden se pojavijo. Storitev lahko tudi razširimo in pomagamo pri pripravi projekta ali z izvedbo revizije projekta.
 • Skrbni pregled informacijske tehnologije. V primeru združitev in prevzemov zagotavljamo poglobljene analize in specifične vpoglede v tehnološko okolje, ki upravnim odborom in vlagateljem pomagajo pri sprejemanju informiranih odločitev kot del zahtev na strani kupca ali prodajalca.
 • Poročanje o kontrolah v storitvenih organizacijah. Podajamo neodvisno zagotovilo o kontrolah, ki jih izvajajo storitvene organizacije. Storitvene organizacije prikažejo svoje okolje notranjih kontrol, da pridobijo poslovno zaupanje svojih obstoječih ali potencialnih strank. Našim strankam pomagamo pri pridobivanju zagotovil v skladu z veljavnimi standardi, kot so AICPA SSAE18 ali ISAE 3402 ali 3000. Naše storitve zajemajo zasnovo (poročilo tipa 1) in operativno učinkovitost delovanja (poročilo tipa 2) kontrol v storitvenih organizacijah.
 • Sistem upravljanja informacijske varnosti. Ugotavljamo nevarnosti in ranljivosti vašega fizičnega in digitalnega okolja z namenom zaščite informacij v vaši lasti, doseči skladnost s standardom ISO/IEC 27001 ali vam pomagamo vzpostaviti trdne temelje na področju informacijske varnosti.
 • Varstvo podatkov. Pri zagotavljanju skladnosti s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in drugo lokalno zakonodajo vam pomagamo z določitvijo življenjskega cikla osebnih podatkov, analizo tveganja in oceno učinka na varstvo podatkov (DPIA).
 • Sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja. Pomagamo vam prepoznati grožnje, ki vplivajo na vaše poslovanje, izvajati cilje neprekinjenega poslovanja, oblikovati načrt neprekinjenega poslovanja in postopke za obnovitev sistema po katastrofi ter izvajati teste neprekinjenega poslovanja. Poleg tega vas lahko pripravimo na skladnost s standardom ISO 22301.
 • Zunanji varnostni pregledi in penetracijski testi. S simulacijo napadov testiramo kako odporna je vaša zunanja infrastruktura pred hekerskimi napadi. Preverimo spletne strani ter aplikacije, varnostne konfiguracije poštnega strežnika, oddaljene dostope ter vse ostale storitve, ki so odprte v internet. Opravimo tudi pregled informacij iz javnih virov, kjer iščemo občutljive ter zaupne informacije podjetja.
 • Izvedba notranjih varnostnih pregledov ter penetracijskih testov. Testiramo, kako varna je vaša IKT infrastruktura v notranjem omrežju. Preverimo učinkovitost notranjih varnostnih kontrol, pa naj gre za napadalca ali ne zadovoljnega zaposlenega z dostopom do notranjih virov, ki jih lahko izkoristi. Simuliramo napade z zlonamerno programsko opremo in podamo priporočila za izboljšanje kibernetske varnosti.
 • Penetracijski testi spletnih, mobilnih in namiznih aplikacij. Izvajamo celovite penetracijske teste vseh vrst aplikacij – mobilnih, spletnih ter namiznih po mednarodno uveljavljenih metodologijah.
 • Odzivi na kibernetske incidente. V kolikor ste žrtev kibernetskega napada, vam lahko pomagamo tako s svetovanjem, kot forenzično analizo. S slednjo lahko odgovorimo na vprašanja kako se je napad zgodil, kakšno škodo je povzročil ter kakšne spremembe konfiguracije je napadalec naredil v vaši IKT infrastrukturi. Tako onemogočimo napadalcem ponoven vdor v omrežje.
 • Izvedba izobraževanj. Človek je najšibkejši člen v varnostni verigi, saj lahko že z nekaj napačnimi kliki odpre vrata hekerjem v vaše podjetje oziroma ogrozi splošni nivo informacijske varnosti. Izvajamo različna izobraževanja za vaše zaposlene o varni uporabi informacijskih sistemov. Izobraževanja lahko zajemajo predavanja, predstavitve upravam, delavnice in simulacije phishing napadov.

Želite izvedeti več?