Priprava na direktivo o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD)

Direktiva o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD) zdaj velja po vsej EU, države članice pa imajo 18 mesecev časa, da jo sprejmejo v nacionalno zakonodajo. Ta težko pričakovana direktiva od številnih podjetij, ki poslujejo v EU, zahteva javno razkritje in poročanje o okoljskih, socialnih in upravljavskih vprašanjih (ESG). To pomeni, da se bodo morala podjetja pripraviti na izpolnjevanje zahtevnejših obveznosti glede preglednosti v zvezi z njihovo zavezanostjo k trajnostnemu razvoju.

CSRD napoveduje nov nivo regulativnih sprememb. Te vplivajo na številna podjetja, ki se soočajo s preoblikovanjem, katerega namen je okrepiti pomen trajnostnih vprašanj v njihovi strategiji, upravljanju in obvladovanju tveganj. Kako lahko vodilni kadri v podjetjih zagotovijo, da se že zdaj začno pripravljati in ostanejo na pravi poti do izpolnjevanja te nove direktive? Naši strokovnjaki pojasnjujejo, kaj morajo podjetja storiti, da že zdaj ukrepajo in se pripravijo na to, kar sledi. Prenesite naš vodnik spodaj.

Zakaj nova direktiva?

Glavni cilj CSRD je opredeliti standardiziran in skupen jezik za informacije o trajnosti, s čimer bo poročanje o trajnosti postalo enakovredno finančnemu poročanju. S tem je narejen pomemben korak k ciljem evropskega zelenega dogovora in k doseganju podnebne nevtralnosti EU do leta 2050.

Direktiva se osredotoča na izboljšanje kakovosti poročanih informacij o trajnostnem razvoju z uvedbo uporabe evropskih standardov poročanja o trajnostnem razvoju (ESRS) za podjetja, ki jih zadeva področje obvezne implementacije uredbe CSRD.

Katera podjetja in skupine so vključene?

Nova direktiva razširja obseg družb, za katere velja obvezno poročanje o trajnostnem razvoju na približno 50.000 družb v EU. Druge družbe, ki niso vključene v področje uporabe, se bodo verjetno soočile s povečanim pritiskom za zagotavljanje trajnostnih informacij zaradi obveznosti upoštevanja celotne vrednostne in dobavne verige. Za celotna merila prenesite naš vodnik spodaj.

O katerih podatkih bodo morala podjetja poročati?

Podjetja s področja uporabe direktive CSRD bodo morala poročati o svojih vplivih na trajnostne zadeve ter o tem, kako trajnostne zadeve vplivajo na razvoj, uspešnost in položaj podjetja (t. i. dvojna pomembnost).

Ali bo za to poročanje veljalo obvezno zagotovilo?

Trajnostne izjave in vsebovane informacije bodo predmet obvezne revizije, ki se bo začela z omejenim zagotovilom, od leta 2028 pa se pričakuje prehod na sprejemljivo zagotovilo (po oceni, ki bo določila izvedljivost sprejemljivega zagotovila za revizorje in podjetja). To bo morala spremljati revizijska komisija podjetja.

Kakšen postopek sprejemanja je bil uporabljen za direktivo CSRD?

16. decembra 2022 je bilo v Uradnem listu Evropske unije (UL EU) objavljeno končno besedilo direktive o korporativnem trajnostnem poročanju (CSRD), ki je nadomestila sedanjo direktivo o nefinančnem poročanju (NFRD). Ta objava je vrhunec postopka, ki je trajal več mesecev, od predloga CSRD s strani Evropske komisije (EK) aprila 2021 do političnega dogovora, doseženega junija 2022 o nekoliko spremenjeni različici prvotnega predloga CSRD, in nazadnje formalnega sprejetja v Parlamentu in nato v Svetu EK.

Direktiva CSRD je začela veljati 20 dni po objavi v UL EU, tj. 5. januarja 2023. Države članice imajo 18 mesecev časa, da jo prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo (najpozneje do 6. julija 2024). Ta prenos bo zadnji korak za določitev področja uporabe zahtev CSRD in časovnega razporeda njegovega izvajanja. 

Pišite nam

Dokument

Mazars-CSRD-factsheet-Nov-22.pdf

Želite izvedeti več?

Jan Trost
Jan Trost Sustainability Senior; Marketing Manager Ljubljana

Podroben profil

Želite izvedeti več?