Neodvisna zagotovila in pregledi

Samozavestno sprejemanje odločitev na podlagi zanesljivih podatkov in postopkov.

Zanesljive in verodostojne informacije so na vrhu prioritet interesnih skupin podjetij, zlasti v današnjem svetu, kjer je dostop do podatkov relativno enostavno. Neodvisno dajanje zagotovil povečuje zaupanje v predmet posla dajanja zagotovil.

Poleg obveznih revizij izvajamo številne posle dajanja zagotovil, s katerimi vam pomagamo izpolnjevati zakonske zahteve, zagotavljati preglednost in krepiti sodelovanje z deležniki.

Naš pristop  

Izvajamo neodvisne postopke dajanja zagotovil, ki ponujajo strokovna mnenja o različnih področjih uspešnosti poslovanja in informacij. Ta mnenja izpolnjujejo zahteve mednarodnih strokovnih standardov, povečujejo verodostojnost in se odzivajo na potrebe deležnikov po večji preglednosti.  

Pri Mazarsu lahko izvedemo širok nabor pregledov zagotovil na različnih področjih, in sicer:  

 • Notranje kontrole, kot so ISAE3402, SOC1 ali SOC2 itd.
 • Človekove pravice
 • Korporativna kultura
 • Preprečevanje podkupovanja in korupcije
 • Raznolikost in vključevanje
 • Zasebnost ali varnost podatkov
 • Goljufije
 • Ogljični odtis in emisije
 • Nefinančna razkritja, vključena v poročila podjetij v skladu z lokalnimi regulativnimi zahtevami

Ta zagotovila omogočajo organizacijam: 

 • izpolnjevati zakonske zahteve,
 • povečati sodelovanje z deležniki (z večjo preglednostjo) ter pridobiti konkurenčno prednost pri strankah, vlagateljih, regulatorjih in drugih deležnikih,
 • izboljšati zunanje bonitetne ocene na področju ESG in drugih področjih,
 • uskladiti pričakovanja glede preglednosti, ki jih postavlja konkurenca,
 • izboljšati notranje postopke odločanja z natančnejšimi in zanesljivejšimi informacijami.

V sodelovanju z vami vam lahko pomagamo ugotoviti, katera raven zagotovila ustreza vašim potrebam, pričakovanjem vaših deležnikov in zahtevam ustreznih okvirov poročanja. 

Naša orodja in rešitve  

Naše ekipe uporabljajo konsistentne metodologije, razvite v skladu z mednarodnimi strokovnimi standardi. Obenem upoštevajo predpisane politike neodvisnosti ter zagotavljanja kakovosti v podjetju, vključno z nekaterimi splošno priznanimi in nagrajenimi orodji, razvitimi interno v sodelovanju z vodilnimi ustanovami in ponudniki. Med njimi je tudi okvir za poročanje in zagotavljanje skladnosti z vodilnimi načeli ZN, ki sta ga v partnerstvu razvila Mazars in Shift (vodilna neprofitna organizacija za poslovne in človekove pravice) in ki podjetjem zagotavlja jasno usmeritev, kako oceniti svoje reference na področju človekovih pravic v skladu z mednarodnimi standardi, kar pomaga okrepiti uspešnost na področju človekovih pravic in ustvariti dolgoročno vrednost za podjetje. 

Naši zaposleni

Naša globalna ekipa strokovnjakov ima skupne izkušnje na področju finančnega poročanja in računovodstva ter strokovno znanje na področju komunikacij, inženiringa, znanosti in poslovanja. Za vsako nalogo po meri sestavimo ekipe, ki vključujejo strokovnjake iz različnih okolij, z dobrim znanjem o podjetjih, finančnem poročanju in računovodstvu ter trajnostnih temah, pa tudi strokovnjake iz panoge, da lahko izpolnijo vaše potrebe. 

Pošljite povpraševanje

Contact