Korporativno poročanje

Učinkovito in pregledno predstavite svojo zgodbo vsem interesnim skupinam.

Dobro poročanje omogoča vpogled v kulturo organizacije. V zadnjih letih je opazen večji poudarek na kakovosti poročanja, saj so predpisi strožji, zahteve deležnikov pa vse večje. Podjetja se morajo bolj kot kdaj koli prej potruditi predstaviti svojo zgodbo. Od hitro rastočih zagonskih podjetij do uveljavljenih multinacionalk - sodelujemo z vsemi podjetji in jim pomagamo pri jasnem ter učinkovitem komuniciranju.

Naš pristop

Zahteve po večji finančni preglednosti in dokazovanju trajnosti organizacije prihajajo z več strani, vključno z regulatorji, vlagatelji in drugimi interesnimi skupinami. Rezultat: od današnjih poročil se pričakuje, da bodo presegla poročanje o finančnih podatkih in zajela strategijo, kakovost upravljanja, sheme prejemkov in celo vpliv organizacije na okolje, zaposlene, družbo in druge deležnike. 

Ta naraščajoči seznam zahtev je že zdaj veliko breme za vodstvene ekipe in se bo verjetno še razširil. Pri Mazarsu imamo dobre izkušnje z zagotavljanjem pomoči našim strankam pri izpolnjevanju - in preseganju - najnovejših standardov poročanja podjetij. 

Združujemo ekipo strokovnjakov, ki kombinirajo finančno poročanje in računovodsko znanje z nefinančnim poročanjem, pri čemer zagotavljajo pragmatičen poslovni pristop. 

Svojim strankam redno omogočamo celostne rešitve na naslednjih področjih: 

Finančni vidiki

 • Uvedba novih računovodskih standardov
 • Reševanje izzivov, ki izhajajo iz predlaganih novih računovodskih standardov in navodil
 • Prehodi na splošno sprejete računovodske standarde (GAAP)
 • Združitve in prevzemi
 • Podpora pri konsolidacijah
 • Reorganizacije in preoblikovanja skupin
 • Zahtevne konsolidacije
 • Strukture financiranja
 • Zmanjšanje kapitala
 • Vrednotenje razporeditve nakupnih cen
 • Vrednotenje plačil na podlagi delnic
 • Ureditve pokojninskih načrtov
 • Infrastrukturni projekti

Nefinančni vidiki 

 • Priprava nefinančnih, integriranih letnih poročil
 • Pomoč pri pripravi razkritij tveganj pri upravljanju podjetja
 • Zbiranje in priprava nefinančnih podatkov za podporo poročanju upravi, upravnemu odboru in za razkritja zunanjim javnostim
 • Prepoznavanje in opredelitev ključnih kazalnikov uspešnosti
 • Zagotavljanje podpore pri razvoju okvirov integriranega poročanja

Mesečni bilten “Beyond the GAAP” poudarja naš pristop in naše strokovno znanje ter obenem ponuja vpogled v razmišljanje državnih in mednarodnih organov za računovodske standarde ter drugih organizacij, ki lahko vplivajo na poročanje podjetij, kot so na primer regulativni organi za vrednostne papirje.

Naša orodja in rešitve

Z nenehnim procesom inovacij oblikujemo in razvijamo prilagojena orodja in rešitve, ki podpirajo naše delo ter nam pomagajo zagotavljati večjo vrednost in boljše vpoglede. 

Naši zaposleni

V naših ekipah imamo strokovnjake, ki se ukvarjajo z analizo nastajajočih računovodskih standardov in standardov korporativnega poročanja, poznajo regulativne zahteve v različnih delih sveta in imajo bogate izkušnje v številnih panogah.

Člani naše ekipe se redno srečujejo z oblikovalci politik, sodelujejo v panožnih delovnih skupinah in sodelujejo kot enotna globalna, integrirana ekipa za izmenjavo znanja in najboljših praks. Zato smo odlično pozicionirani za proaktivno svetovanje našim strankam glede prihajajočih standardov in njihovih posledic.

Pošljite povpraševanje

Contacts