Trajnostnost

Pri Mazarsu vam pomagamo pri umeščanju trajnostnosti v središče vašega poslovanja.

Trajnostni razvoj se je v zadnjih letih močno razvil. Dobro korporativno upravljanje in družbena odgovornost ne pomenita le pravilnega ravnanja, temveč prinašata tudi učinke na uspešnost. Podjetjem pomagamo pri obvladovanju njihovih trajnostnih strategij od zasnove in uvajanja do poročanja in dajanja zagotovil.

Kako lahko pomagamo

Naš pristop

Trajnostnost ustvarja zanimive priložnosti za podjetja. Izboljša lahko odpornost podjetij, ustvarja gospodarsko vrednost ter prispeva k zdravemu ekosistemu in močni skupnosti. Ker se vse več podjetij zavzema za trajnost, bodo morale organizacije uvesti višje standarde upravljanja in v celoti razumeti svoj družbeni in okoljski vpliv, da bi ostale konkurenčne.

Temeljit trajnostni pristop zahteva jasno strategijo, dobro upravljanje in kakovostno poročanje podjetja, ki obravnava celotno paleto okoljskih, socialnih in vodstvenih vprašanj (ESG). To bo prineslo jasne koristi: večje zaupanje, konkurenčno prednost, večjo zavzetost zaposlenih, manj odpadkov zaradi izboljšanih poslovnih procesov ter zvestobo in podporo deležnikov.

Odvisno od tega, kje na poti trajnostnega razvoja se nahajate, bomo za vas sestavili ekipo strokovnjakov, ki se bo osredotočala na vaše edinstvene potrebe in vam ponudila rešitve, skladne z vašimi cilji.  Ne glede na to, ali gre za ozaveščanje o dobavni verigi, ogljično kartiranje, oceno tveganja podnebnih sprememb ali spodbujanje raznolikosti, imamo strokovno znanje in izkušnje za zagotavljanje rešitev, ki bodo podprle podjetja na dolgi rok. Naš prilagojeni pristop pomeni, da boste ob sebi vselej imeli na voljo prave strokovnjake za pravi projekt.

Pri Mazarsu ponujamo široko paleto storitev na področju trajnostnega razvoja, ki ustrezajo vašim potrebam, vključno z:

  • Poročanje in dajanje zagotovil: Zagotavljanje revizijskih rešitev in zagotovil za poročanje o trajnosti in človekovih pravicah, certificiranje zelenih in socialnih obveznic ter zagotavljanje vseh oblik ogljičnega poročanja.
  • Strategija in skrbni pregledi: Pomoč pri razvoju strategij in poslovnih modelov, usklajenih z načeli najboljše prakse ESG, ter storitve skrbnega pregleda za zagotavljanje skladnosti
  • Implementacija in preoblikovanje: Svetovanje in usmerjanje, ki vaši organizaciji pomagata v obdobju sprememb in zagotavljata, da resnično izvaja svoj etični in trajnostni etos
  • Trajnostne finance: podpora finančnim institucijam pri izpolnjevanju regulativnih pričakovanj, spoštovanju trajnostnih načel ter širše pri obvladovanju zapletenih tveganj in izkoriščanju priložnosti, ki izhajajo iz prehoda v trajnostno prihodnost.

Pišite nam

Trajnostne finance

Implementacija in preoblikovanje

Strategija in skrbni pregledi

ESG revizija, poročanje in dajanje zagotovil

Želite izvedeti več?

Aleš Juhart
Aleš Juhart Pooblaščeni revizor - Trajnostne storitve Ljubljana

Podroben profil

Jan Trost
Jan Trost Sustainability Senior; Marketing Manager Ljubljana

Podroben profil