Revizija

Neodvisnost in temeljitost, ki deležnikom in družbi zagotavljata zaupanje in preglednost.

V hitro spreminjajočem se poslovnem svetu je celovita in objektivna revizija še vedno neprecenljiva. Krepitev zaupanja javnosti v poročanje podjetij krepi zaupanje, ki omogoča poslovne odnose in olajšuje učinkovito razporejanje kapitala, kar spodbuja naložbe in rast.

Kako vam lahko pomagamo

Naš pristop

Ponujamo pristen človeški pristop, ki presega skladnost, in sicer z integrirano strukturo, ki nam omogoča brezhibno delovanje kot ena ekipa. Storitve nudimo državnim, regionalnim in mednarodnim podjetjem vseh velikosti in struktur, tako da za vsako projektno nalogo združimo ekipo strokovnjakov z ustreznimi znanji, izkoristimo naše skupno znanje ter konsistentno uporabljamo enaka orodja in metodologije.

Z revizijo in dajanjem zagotovil zagotavljamo jasen vpogled in izboljšujemo preglednost. Prepričani smo, da konstruktivni izzivi, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in spoštovanju, krepijo zaupanje v načine, kako organizacije poročajo svojim deležnikom.

Prav ta zanesljiv pristop zagotavlja, da Mazarsova revizija prinaša celoten nabor koristi podjetju, njegovim delničarjem in drugim deležnikom. Poleg tega pa prinaša največje koristi družbi in prispeva k razvoju trajnostnih podjetij in gospodarstev.

Pošljite povpraševanje

ESG revizija

Izobraževanje in usposabljanje

c2ce63e27fa1-1.1-Audit.jpg.jpg
Prilagojeno tehnično usposabljanje glede na vaše specifične potrebe

Preberite več

Neodvisna zagotovila in pregledi

858e1605ba0b-1.3-independent-assurance-review.jpg.jpg
Samozavestno sprejemanje odločitev na podlagi zanesljivih podatkov in postopkov.

Preberite več

Korporativno poročanje

7bb424fad47f-1.2-Corporate-Reporting.jpg.jpg
Učinkovito in pregledno predstavite svojo zgodbo vsem interesnim skupinam.

Preberite več

Finančna revizija

a580e9f57352-1.-Audit-Assurance-option-2.jpg.jpg
Izboljšanje nadzora nad upravljanjem in krepitev odnosov z deležniki

Preberite več

Contact