Mazars objavlja Davčni vodnik za Srednjo in Vzhodno Evropo 2023

Mazars je že enajstič zapored objavil svoj letni regionalni davčni vodnik, v katerem so predstavljeni pregledi in primerjalne tabele davčnih sistemov 25 držav srednje in vzhodne Evrope za leto 2023.

Ta vodnik, ki se je s 15 držav v desetih letih razširil na 25, obravnava širok spekter davčnih vprašanj s poudarkom na obdavčitvi dohodka pravnih oseb, transfernih cenah, davkih na zaposlovanje in davkih od prometa.

Vodnik za leto 2023 ponuja podrobno analizo davčnih ureditev v Srednji in Jugovzhodni Evropi (vključno s Slovenijo), Nemčiji, Avstriji, Moldaviji, Ukrajini, baltskih državah in prvič tudi v srednjeazijskih državah Kazahstanu, Kirgiziji in Uzbekistanu.

Ključne ugotovitve:

  • Trend nižanja davkov na dohodek in zaposlovanje v regiji se končuje
  • Globalni minimalni davek od dohodka pravnih oseb mora biti vključen v nacionalno zakonodajo do konca leta
  • Slovenija poleg Nemčije in Avstrije edina, kjer povprečna plača presega 2000 EUR

Upamo in verjamemo, da bo za naše bralce ta povzetek koristen in navdihujoč. 

Prenesite Mazarsov Vodnik po davkih za Srednjo in Vzhodno Evropo 2023 (CEE Tax Guide 2023) v pdf formatu spodaj ali obiščite interaktivno spletno platformo.

Dokument

Mazars-CEE-tax-guide-2023-1-.pdf

Želite izvedeti več?