Dogovorjeni postopki

Če naročnik ali tretja stranka želi neodvisno preveriti točno določeno finančno informacijo ali trditev poslovodstva, vam lahko ponudimo storitev izvedbe dogovorjenega postopka. Pri tovrstnih revizijskih postopkih izdano revizorjevo poročilo temelji na postopkih, opravljenih v skladu z MSS 4400, ki jih dogovorimo z naročnikom ali drugim vnaprej predvidenim uporabnikom našega poročila.