Revizija poročanja obvladujočemu lastniku

Revizija poročanja obvladujočemu lastniku ali revizija konsolidacijskega paketa je namenjena naročnikom, ki v skladu z zahtevami poročanja obvladujočemu lastniku prilagodijo lokalne računovodske izkaze z namenom njihove vključitve v skupinske računovodske izkaze obvladujočega lastnika.