Rast z namenom: letno poročilo 2020/2021

Danes, ko se svet počasi izvija iz prijema pandemije, je poziv k bolj trajnostni prihodnosti glasnejši kot kadarkoli. Medtem ko se podjetja soočajo s povečanim pritiskom javnosti k bolj odgovorni in trajnostni rasti, pa tudi Mazars ostaja zavezan temu pozivu bolj kot kdaj koli prej.

V smislu naše poslovne in finančne uspešnosti je bilo leto 2021 za Mazars odlično leto. Pokazalo je moč, uravnoteženost in trajnost našega integriranega poslovnega modela in dolgoročne strategije za investiranje v nabor ključnih revizijskih, davčnih in svetovalnih storitev visoke kakovosti, ki našim naročnikom in celotni organizaciji pomagajo pri samozavestni in odgovorni rasti.

Rast z namenom: naša zgodba

Odgovornost in trajnost sta poleg finančnih kazalcev postala pomembna temelja poslovne uspešnosti in sta ključnega pomena za izgradnjo zaupanja v trge, korporacije in javne institucije. Mazars je vedno sledil svoja temeljna načela: delovati odgovorno, v javnem interesu in za prihodnje generacije. To zavezo jemljemo resno in investiramo tam, kjer je to pomembno za naše zaposlene, naše stranke in celotno družbo.

Preberite več o naši strategiji, o vlogi, ki jo imamo pri postavljanju gospodarskih temeljev za rast in gradnjo zaupanja ter o tem, kako Mazars raste z namenom.

Odlična poslovno-finančna uspešnost v letu 2020/21

Mazars je v svojem poslovnem letu 2020/2021 (1. september 2020 do 31. avgust 2021) poročal o skupnih prihodkih v višini 2,1 milijarde evrov, kar predstavlja 12,3-odstotno povečanje (brez vpliva nihanja deviznih tečajev za -1,6 odstotka) v primerjavi s prejšnjim fiskalnim letom. Poleg finančne uspešnosti te številke odražajo močan položaj Mazarsa in uravnoteženo strategijo odgovorne rasti, pri čemer je ESG bistveni del Mazarsove vizije in zavezanosti za dolgoročno rast.

Za več podrobnosti preberite naše sporočilo za javnost in računovodske izkaze za 2020/21 tukaj.

Mazars za vselej

Leto 2021 je bilo za Mazars pomembno leto v smislu napredka na področju družbene odgovornosti in trajnosti. Naše trajnostno poročilo, ki smo ga objavili že tretje leto zapored, potrjuje našo zavezanost k izgradnji temeljev pravičnega in uspešnega sveta. Poudarek je bil na krepitvi naše strategije in izboljšanju naših načrtov, pri čemer smo se zanašali na podatke, ki so nam pomagali razumeti, kje smo, določiti, kje želimo biti, in opredeliti spremembe, ki jih želimo ustvariti. Veliko smo se naučili in to bomo izkoristili za nadaljevanje naših prizadevanj za pozitiven prispevek k sistemskim spremembam v načinu delovanja naše družbe, o tem, kako narediti korake proti 'neto nič' in kako ravnati kot pravi dejavnik sprememb za prihodnje generacije.

Več o naši zavezanosti trajnosti preberite v našem poročilu tukaj.

Pregledno poročilo skupine 2020/2021

Pregledno poročilo skupine Mazars 2020/2021 želi pokazati našo neomajno zavezanost preglednosti, odgovornosti in integriteti. Skupaj smo Mazars popeljali na višjo raven in postali resnično globalna skupina z dejansko neodvisnim in integriranim modelom. Z zaključkom poglavja strategije Next20 in nadaljevanjem s programom One24, je naš cilj jasno zasidrati Mazars kot eno vodilnih mednarodnih revizijskih, davčnih in svetovalnih organizacij z dolgoročno perspektivo, brez ogrožanja naših vrednot, naše predanosti splošnemu interesu in našega modela.

Če bi radi izvedeli več o naših zavezah in strategiji, preberite naše Pregledno poročilo skupine Mazars za poslovno leto 2020/2021 tukaj.

Dokument

Mazars_​Yearbook_​2022_​single.pdf