Investiranje v Srednji in Vzhodni Evropi: M&A poročilo 2023/2024

CEE regija ostaja odporna na globalne izzive, saj bo leta 2024 ponujala privlačne naložbene priložnosti ter velik potencial za sklepanje domačih in čezmejnih M&A transakcij.

Preteklo leto je bilo težko za akterje na M&A trgu, saj so povišane obrestne mere, vztrajna inflacija in nenehni geopolitični pretresi poskrbeli za izrazito zahtevno okolje za sklepanje poslov v letu 2023. Tako ni presenetljivo, da je bila dejavnost na področju združitev in prevzemov v večini svetovnih regij izrazito manjša.

Kljub temu naše poročilo razkriva, da je sklepanje poslov v Srednji in Vzhodni Evropi zelo intenzivno. Čeprav sta se skupni obseg in skupna razkrita vrednost poslov v primerjavi z letom prej zmanjšala, so bili padci, zabeleženi v CEE regiji leta 2023 manjši od tistih, ki so jih zabeležili v številnih drugih delih sveta.

Download the report

Ključne ugotovitve

  • Na svetovni ravni se je obseg poslov leta 2023 v primerjavi z letom prej zmanjšal za 16 %, razkrita vrednost pa je prav tako padla za 16 %, pri čemer so vse regije zabeležile opazen upad.
  • Skupno je bilo v regiji opravljenih 1.097 transakcij v skupni vrednosti 37,3 milijarde EUR.
  • Obseg in razkrita vrednost sta se od leta 2022 zmanjšala za 15 %.
  • V letu 2023 se široko pričakovane dejavnosti združitev in prevzemov v težavah niso uresničile v velikem obsegu.
  • Telekomunikacije so bile v letu 2023 v ospredju in so predstavljale dve od desetih najpomembnejših transakcij.
  • Dejavnost zasebnega kapitala se je v letu 2023 kljub močnim nasprotnim vetrovom dobro ohranila. Skupna razkrita vrednost odkupov se je povečala na 5,4 milijarde EUR, kar je 33-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, čeprav se je obseg odkupov v istem obdobju zmanjšal za 11 %.
  • Največ poslov se je sklenilo na trgih Poljske, Avstrije, Romunije in Češke.
  • Tudi tokrat je tehnološki sektor zabeležil največje število transakcij v CEE regiji, kar 114. S tem je bil na prvem mestu po vrednosti čezmejnih transakcij leta 2023, ki se je na letni ravni povečala za 36 % na 4,5 milijarde evrov.

Napoved za prihodnje mesece

Ob pogledu v prihodnost se zdi, da geopolitična negotovost prinaša element nepredvidljivosti tudi v leto 2024. Kljub temu so makroekonomski obeti precej boljši kot pred 12 meseci. Inflacija se v nekaterih regijah, zlasti v državah srednje in vzhodne Evrope, močno znižuje, na vidiku pa je tudi zniževanje obrestnih mer.

Contact us