e15.cz: Neplacené volno v práci: Kdo má nárok a jak řešit odvody na zdravotní pojištění; 14. 5. 2024

Vedle situací, jako je třeba svatba či narození dítěte, kdy má zaměstnanec nárok na placené volno, mohou nastat v životě i případy, kdy zaměstnanec žádá o takzvané volno neplacené. Především u neplaceného volna delšího než měsíc, je třeba vzít v potaz i aspekt daní, zdravotního pojištění a důchodového zabezpečení.

Jak formulovat žádost o neplacené volno

Pokud chce zaměstnanec neplacené volno, musí svému zaměstnavateli předložit žádost. „Je čistě na vašich argumentačních schopnostech a možnostech zaměstnavatele, zda vaši žádost schválí,“ uvádí Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. „Doporučujeme zaměstnavateli říci alespoň základní detaily, proč o neplacené volno v práci žádáte. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že neplacené volno bude schváleno,“ dodává Anna Kevorkyan.

Pokud zaměstnavatel vaši žádost o neplacené volno neschválil, pak na neplacené volno nastoupit nemůžete, vaše nepřítomnost v práci by mohla být chápána jako neomluvená absence, v krajním případě by zaměstnavatel mohl přistoupit k výpovědi či zrušení pracovního poměru. Zaměstnavatel nemá povinnost vám vysvětlovat důvody, proč vaši žádost neschválil. Neplacené volno nemusí zaměstnavatel schválit, nemůže ho ale ani nařídit. Nařízené neplacené volno neexistuje.

Neplacené volno a nárok ve zkušební době

Pokud to váš zaměstnavatel schválí, můžete čerpat neplacené volno i ve zkušební době. „Zkušební doba se prodlužuje o celodenní překážky, tedy i o schválené neplacené volno. Důvodem je to, abyste vy i váš zaměstnavatel měli plné 3 měsíce na zjištění, zda vám vzájemná spolupráce vyhovuje a chcete v ní pokračovat,“ doplňuje Anna Kevorkyan.

Sociální pojištění, daň z příjmu a důsledky pro důchod

Během neplaceného volna neplyne zaměstnanci od zaměstnavatele žádný příjem. V takovém případě se neplatí ani záloha na daň z příjmu ani sociální pojištění. „Neplacení sociálního pojištění však znamená, že se dané období nezohledňuje pro důchodové účely, s tím je potřeba počítat,“ sděluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Zdravotní pojištění platit musíte

Oproti dani z příjmu a sociálnímu pojištění se však vždy musí platit zdravotní pojištění. Za každého zaměstnance musí zdravotní pojišťovna obdržet v daném měsíci alespoň minimální zdravotní pojištění, které činí 13,5 procenta z minimální mzdy. V roce 2024 činí minimální zdravotní pojištění 2 552 korun. „Odvod minima se nevztahuje pouze na zaměstnance, kteří jsou současně státními pojištěnci, což jsou například penzisté nebo studenti,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

V případě trvání neplaceného volna celý kalendářní měsíc jde platba minimálního zdravotního pojištění k tíži zaměstnance. Při zájmu o měsíční neplacené volno je tak nutné počítat nejenom s nulovým příjmem, ale i s povinným výdajem na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění na účet příslušné zdravotní pojišťovny zasílá zaměstnavatel, ale zpravidla v písemné dohodě o čerpání neplaceného volna se sjednává způsob, jak tuto částku následně zaměstnanec zaměstnavateli uhradí.

Odvody za zdravotní pojištění a jak na výpočet

S úhradou zdravotního pojištění nemá zaměstnanec žádné starosti, jestliže nečerpá neplacené volno po celý měsíc a hrubá mzda za skutečně odpracované dny činí alespoň 18 900 korun. V těchto případech je totiž hrubá mzda alespoň na úrovni minimálního vyměřovacího základu a zdravotní pojištění je sraženo z hrubé mzdy v klasické výši, tj. 4,5 procenta zaměstnanci a dalších 9 procent ještě odvede zaměstnavatel.

„Jestliže je hrubá mzda za skutečně odpracované dny během měsíce, kdy je čerpáno neplacené volno, nižší než 18 900 korun, tak se při výpočtu zdravotního pojištění provede dopočet do minima,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Daňové přiznání a roční zúčtování daně

Ani čerpání neplaceného volna po celý kalendářní měsíc není důvodem pro povinné podání daňového přiznání za příslušný rok. Zaměstnanci pracující pouze pro jednoho zaměstnavatele, kteří nemají jiné zdanitelné příjmy, mohou klasicky požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. V ročním zúčtování daně za rok 2024 se následně uplatní sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun, bez ohledu na počet skutečně odpracovaných měsíců.

Publikováno na serveru e15.cz dne 14. května 2024.