Směrnice pro přípravu Zprávy o udržitelnosti

Dne 16. prosince 2022 byla zveřejněna nová směrnice o nefinančním reportování (Corporate Sustainability Reporting Directive, dále jen CSRD) v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU). Tato publikace je výsledkem procesu trvajícího několik měsíců od návrhu CSRD Evropskou komisí (EK) v dubnu 2021, až po politickou dohodu dosaženou v červnu 2022 (o mírně pozměněné verzi původního návrhu CSRD) a následné formální přijetí Parlamentem a Radou.

Nová směrnice nabyla platnosti 5. ledna 2023. Členské státy mají 18 měsíců na její převedení do národního práva (tedy do 6. července 2024). CSRD představuje aktualizaci stávající Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD), která v roce 2014 zavedla povinnosti ohledně reportování a transparentnosti v oblasti udržitelnosti pro vybrané evropské společnosti.

V praxi rozšiřuje CSRD okruh společností povinných k reportování o udržitelnosti, a to zhruba na 50 000 firem (ve srovnání s cca 11 700 pod NFRD). Společnosti podléhající CSRD musí splňovat i pravidla článku 8 Nařízení o taxonomii z června 2020, což dále rozšiřuje okruh firem, které podléhají reportování dle taxonomie. Nová směrnice má za cíl zlepšit kvalitu reportovaných informací o udržitelnosti tím, že nařizuje používání Evropských standardů pro reportování udržitelnosti (ESRS) pro všechny firmy uvedené v rámci této směrnice. Firmám mimo zmíněný rámec je rovněž doporučováno dodržování uvedených standardů.

Kromě toho CSRD vyžaduje omezenou záruku (ujištění) u reportování o udržitelnosti, s očekávaným přechodem k rozumné záruce do konce desetiletí.

Zajímá vás, kterých společností a skupin se směrnice týká? A co je potřeba udělat pro přípravu? Vše se dočtete v naší publikaci Směrnice pro přípravu Zprávy o udržitelnosti“.

Žádost o nabídku:

* mandatory fields

Your personal data is collected by Forvis Mazars in the Czech Republic, the data controller, in accordance with applicable laws and regulations. Fields marked with an asterisk are required. If any required field is left blank, it will not be possible to process your request. Your personal data is collected for the purpose of processing your request.

You have a right to access, correct and erase your data, and a right to object to or limit the processing of your data. You also have a right to data portability and the right to provide guidance on what happens to your data after your death. Finally, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority and a right not to be the subject of a decision based exclusively on automated processing, including profiling, that produces legal effects concerning you or significantly affects you in a similar way.

Document

Směrnice pro přípravu Zprávy o udržitelnosti

Want to know more?