Mazars announced global rebrand, 21.10. 2020

Paris, Praha 21. říjen 2020 – Mezinárodní auditorská, daňová a poradenská společnost Mazars dnes ve vice než 90 zemích a teritoriích, kde působí, slavnostně odhalila novou brandovou identitu značky. Tento krok představuje významný milník v sedmdesáti pěti leté historii skupiny. Rebranding je zároveň součástí globální strategie Mazars, jejíž záměrem je přinést na auditorský a poradenský trh výběr a jiný pohled na auditorskou a poradenskou praxi. Cílem rebrandingu je také plnění závazku společnosti, která dlouhodobě usiluje o spravedlivý, prosperující a udržitelný svět.

Hervé Hélias, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Mazars Group k tomu uvedl: „Jsem velmi nadšen, že mohu odhalit naši novou brandovou identitu a její positioning. Po dvou letech důkladných a rozsáhlých konzultací s našimi partnery, zaměstnanci, klienty a všemi zúčastněnými stranami je naše úsilí završeno. Nová značka reflektuje naši současnou pozici na trhu a následuje naše ambice, kam bychom firmu do budoucna chtěli dále posouvat. Mazars je jeden propojený tým působící po celém světě s rozsahem služeb, který slouží velkým mezinárodním i lokálním klientům, a který je vždy ve svém přístupu agilní, osobní, a kreativní. V každé zemi, kde působíme, kombinují naše týmy lokální přístup s globální perspektivou a nabízejí klientům všech forem a velikostí skutečné partnerství, které jim dává důvěru v jejich podnikání a pomáhá jim dosáhnout jejich cíle.

Strategie vyváženého růstu a úspěšné expanze

Mazars rebranduje svoji značku na základě stabilního, vyváženého růstu a úspěšné expanze, což odráží jeho silnou pozici skupiny na mezinárodním trhu. V loňském roce zaznamenala  obrat ve výši 1,8 miliard EUR (finanční rok 2018/2019), což představuje nárůst o 10,4% (bez dopadu Forexu o 0,2%) ve srovnání s předchozím obdobím. Zvýšení obratu v letech 2018/2019 bylo podpořeno silným 9% organickým růstem.

Rebranding značky také zároveň dovršuje přeměnu společnosti Mazars v silnou mezinárodní skupinu, která je nyní zastoupena ve více než 90 zemích a teritoriích a zaměstnává 24.400 odborníků po celém světě. V rámci aliance Mazars North America Alliance působí v USA a Kanadě dalších 16 000 odborníků - celkem tedy celosvětově působí v rámci mezinárodní sítě 40 000 profesionálů. Tato mezinárodní expanze společnosti se odráží v geografické diverzifikaci í zdrojů příjmů skupiny: více než třetina příjmů společnosti Mazars nyní pochází ze zemí mimo Evropu. Asijsko-pacifický region zaznamenal v letech 2018/2019 nejvyšší míru růstu 22,6% a tento region nyní představuje přibližně 15% celkových příjmů Mazars.

Hervé Hélias v komentáři k růstu a expanzi Mazars uvedl: „Za 75 let se naše hlavní zásady nezměnily, ale naše firma se změnila. Za posledních deset let jsme vyrostli na dvojnásobnou velikost a naše nabídka služeb, počet klientů a nových talentů korespondovala s naším růstem. Dnes v rámci auditu spolupracujeme s téměř 2 000 klienty po celém světě; 30% kótovaných společností ve Francii a v Číně obsluhujeme téměř 140 společností kótovaných na burze. Současně poskytujeme služby více než 50 000 soukromým vlastníkům a rodinným podnikům, zkrátka poskytujeme služby firmám všech velikostí - od soukromých vlastníků a start-upů až po velké mezinárodní klienty.“

Jsem velmi hrdý na naši novou značku. Ve firmě působím již od jejích začátku na českém trhu v roce 1995 a od té doby jsme urazili velký kus cesty. Když jsem před těmi 25 lety nastoupil do firmy, sídlila ve sklepních prostorách, kde se jedenáct zaměstnanců dělilo o jeden notebook. Nyní patříme k předním společnostem se špičkovým zázemím a propracovaným systémem vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců,” komentuje rebranding řídící partner Mazars v České republice Milan Prokopius a dodává: ”Nová brand identita naší značky dobře vystihuje naši schopnost přinést klientům jak osobní a individuální přístup na lokální úrovni, tak rozsah a komplexnost služeb mezinárodní společnosti.“

Poskytování jiné a vyvážené perspektivy

V rámci poskytování konzistentních, vysoce kvalitních a na míru šitých služeb, které splňují potřeby klientů, chce Mazars přinést skutečně odlišnou perspektivu do oblastí auditu, daní a poradenského trhu, který se odráží v nové identitě značky Mazars.

Firemní vzdělávací akademie Mazars University získala nedávno podruhé prestižní akreditaci CLIP určenou pro podnikové university. Společnost nadále investuje do auditu - odborných znalostí, technologií, kontroly kvality - a aktivně utváří debatu o podpoře zdravého a udržitelného odvětví auditu. "Audit je odvětví, které potřebuje technické a regulační inovace a  stálý standard kvality." dodává Hervé Hélias.

Zatímco audit je služba, která tvoří 50% ročního obratu, Mazars rozvíjí rozsah služeb v oblasti účetního outsourcingu, daní a poradenských služeb v přesvědčení, že rozmanitost odborných znalostí je vysoce relevantní pro podniky bez ohledu na jejich velikost, které potřebují orientovat se na složitě regulovaných trzích a růst udržitelným způsobem.

Nová identita značky sleduje cíl a dlouhodobé hodnoty společnosti Mazars týkající se integrity, odpovědnosti a odpovědnosti. Důležitou součástí jejího závazku k budování spravedlivého a prosperujícího světa je vedoucí pozice společnosti při výzkumu a utváření debaty o tom, jak mohou finanční služby pomoci zmírnit dopady změny klimatu, stejně jako její příspěvek ke kolektivní reflexi se všemi zúčastněnými stranami k dosažení vyšší kvalitu auditu a překonání mezery v očekávání celé profese.

Cécile Kossoff, globální lídr marketingu, komunikace a značky Mazars Group k tomu dodává:, „Všichni jsme neuvěřitelně hrdí na naši firmu, naši cestu a novou značku Mazars. Tato nová identita je postavena na DNA firmy a posiluje to, kdo jsme, jak pracujeme a čím se odlišujeme. Odráží tradici a historii naší společnosti, integrovaný přístup kombinující skutečný mezinárodní dosah s hlubokými lokálními kořeny; náš pocit odpovědnosti vůči oborům, kde působíme; dlouholeté technické znalosti; kvalitu, kterou nabízíme; pochopení businessu našich klientů a vzájemný respekt; jedinečný a osobní přístup, kterého si cení; důvěru a jistotu, které jim přinášíme; a náš závazek dělat správné věci.“ 

###

 

Contacts:

Cecile Kossoff, Chief Brand Marketing and Communications Officer, Mazars cecile.kossoff@mazars.com / +33 (0) 659402072

Lorraine Hackett, Brand and Communications Director, Mazars

lorraine.hackett@mazars.co.uk  / +44 (0)7881 283 962

 

O Mazars

Mazars je mezinárodně integrované partnerství, specializující se na audit, daňové poradenství, mzdové účetnictví, účetní outsourcing, poradenské služby a znalectví.  Působí ve vice než 90 zemích a teritoriích po celém světě, kde zaměstnává 24.400 odborníků v rámci integrovaného partnerství a dalších 16 000 působí v rámci Mazars North America Alliance. Společnost asistuje klientům ve všech fázích jejich rozvoje.

http://www.mazars.com |   LinkedIn  |   Twitter

Document

21_​10_​2020_​Rebranding značky představuje milník v historii společnosti Mazars