Novinky.cz: Termíny se blíží. Nepodání daňového přiznání může vyjít draho; 20. 4. 2024

Živnostníci mají od loňska povinnost podávat přiznání k dani z příjmů elektronicky. Těm, kteří měli loni příjmy z podnikání, ale podali přiznání v papírové formě a nereagují ani na výzvy úřadů, hrozí pokuta 1000 korun. Finanční správa navíc uvaluje sankci ve výši 0,05 procenta vyměřené daně za každý den prodlení. V případě nezaplacení samotné daně nabíhá i penále, v krajním případě živnostníkovi může hrozit daňová exekuce.

Termín pro podání daňového přiznání v elektronické formě je do čtvrtka 2. května. Berním úřadem vyčíslená sankce může nejvýše dosáhnout pěti procent vyměřené daně a nesmí být vyšší než 300 000 korun. Zdravotní pojišťovny pak mohou za neodevzdání přehledu uložit pokutu až 50 000 Kč, stejně tak správa sociálního zabezpečení.

Úrok z prodlení je teď vysoký

„Hlídání daňových termínů se rozhodně vyplatí, souhrnná částka pokut od všech tří institucí může být značně vysoká, přičemž všechny instituce své pohledávky důsledně vymáhají,“ upozornila daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Opozdilcům za každý den nabíhá i penále za neodvedenou daň. Tu by měl podnikatel vždy zaplatit společně s podáním přiznání. Úroky z prodlení finanční úřad stanoví jako repo sazbu platnou k prvnímu dni daného pololetí zvýšenou o osm procentních bodů.

K 1. lednu letošního roku byla repo sazba, kterou vyhlašuje Česká národní banka, ještě ve výši 6,75 procenta, tudíž aktuální úroková sazba pro výpočet úroků z prodlení činí 14,75 procenta ročně.

Od repo sazby se pak odvíjí i případné penále u zdravotní pojišťovny a sociální správy.

Finanční správa pokutu už letos neodpustí

Všem, kdo přiznání podali v papírové místo elektronické formě, loni Finanční správa pokutu odpustila. Šlo totiž o novinku, která platila poprvé. Letos ale už správa podle generální ředitelky Simony Hornochové pokutu odpouštět nebude.

Hornochová upozornila, že v lednu bylo ještě zhruba 31 tisíc živnostníků, kteří si dosud neaktivovali datové schránky a hrozí u nich, že o povinnosti podat přiznání elektronicky ani nevědí. „Instruovali jsme finanční úřady, aby tyto lidi instruovali i e-mailem či telefonicky,“ uvedla.

Dodala, že výjimku budou mít senioři starší 70 let, kteří nikdy s Finanční správou elektronicky nekomunikovali a daňové přiznání podali v papírové formě v řádném termínu, tedy do 2. dubna. Řádově to jsou tisíce lidí.

Na povinnost podat elektronické daňové přiznání upozorňuje na svých internetových stránkách také Hospodářská komora. Zveřejnila i návody, jak podat nejen daňové přiznání, ale také hlášení na Českou správu sociálního zabezpečení a na zdravotní pojišťovny.

Do 14. dubna přijala Finanční správa 1,9 milionu daňových přiznání, z toho 61 procent bylo v elektronické podobě. Hornochová předpokládá, že podíl elektronických přiznání nakonec přesáhne 70 procent. Termín pro podání přiznání v elektronické podobě a zaplacení daně z příjmu je 2. května. Lidé, kteří podávají přiznání prostřednictví daňového poradce, a firmy, jejichž účetní závěrka podléhá povinnému auditu, mají čas do 1. července.

Žádné daňové starosti nemají OSVČ, které dobrovolně vstoupily do daňového paušálního režimu a po celý rok 2023 platily stejnou měsíční daňovou platbu.

Publikováno na serveru Novinky.cz dne 20. dubna 2024.