Daně a jak na ně: na daňové otazníky odpovídají zdarma experti, 18.3.2017

Vyplnit růžový formulář a přiznat daně správně není pro řadu poplatníků snadné. Ve druhém dílu daňové poradny přinášíme 18 odpovědí na dotazy, jak správně uplatnit slevy a odpočty a jak nechybovat při zdanění příjmů z podnikání, pronájmu a příjmů ze zahraničí.

Odpovídají Jan Mašek ze společnosti Kodap, Blanka Štarmanová z TaxVision a Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

1 Daně a slevy 
Vypočtete si daň z příjmů a pak ještě můžete uplatnit slevy. Ta základní je sleva na poplatníka 24 840 korun. Odečíst si ji může každý, i kdyby vydělával jen jeden měsíc v roce. Ten, kdo si vydělal (případně jako důchodce, student či rodič malého dítěte přivydělal) do 165 600 korun za rok, si tak vypočte daň nulovou. Kdo si vydělal méně, bude mít také daň nulovou, sleva na poplatníka vás nikdy nedostane do situace, kdy by vám stát doplácel. Slevu můžete získat i na manžela, kterého vyživujete, nebo třeba za to, že jste zdravotně postižení.

1. Půl roku jsem byl nezaměstnaný. Pak jsem našel práci. Odečte mi zaměstnavatel celou slevu na poplatníka 24 840 korun, nebo si musím přiznání podat sám?
Pokud požádáte zaměstnavatele o roční zúčtování, odečte v něm celou slevu na poplatníka. Pokud jste o roční zúčtování nepožádal (lhůta pro podání žádosti uplynula 15. února), uplatněte si slevu v daňovém přiznání.

2. V lednu 2016 nastoupila manželka na mateřskou, po 28 týdnech na rodičovskou. Jiné peníze než mateřskou a rodičovskou nevydělala. Mohu si za ni odečíst slevu na vyživovanou manželku?
Slevu na manželku lze uplatnit, pokud její příjmy v roce 2016 nebyly vyšší než 68 000 korun. Do nich je třeba započítat mateřskou, jelikož jde o dávku nemocenského pojištění. Naopak rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory a do příjmů se nezahrnuje.

3. Žena byla celý rok na rodičovské, ale nebyli jsme manželé. Vzali jsme se až v prosinci. Mohu si odečíst slevu za vyživovanou manželku?
Slevu je možné přiznat pouze na manželku (manžela), a to ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku splněny. Pokud jste se vzali v prosinci, můžete slevu uplatnit až od ledna následujícího roku.

4. Lze slevu na vyživovanou manželku uplatnit i na registrovaného partnera?
Ano, slevu můžete uplatnit. Manželem (manželkou) se pro účely daní z příjmů rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.

2 Daně a odpočty 

Podnikatelé sčítají příjmy a od nich odečítají výdaje. Zaměstnanci žádné výdaje nemají. Obě skupiny si však mohou snížit daňový základ o takzvané odčitatelné položky. To jsou dary na charitu, úroky z úvěru na bydlení, platby na penzijní spoření a životní pojištění, odborové příspěvky či výdaje za zkoušky ověřující výsledky vzdělávání. U podnikatelů připadají v úvahu i investice do výzkumu či odborného vzdělávání.

1. Vzali jsme si překlenovací úvěr ze stavebního spoření na rekonstrukci bytu, do kterého se přestěhoval syn s rodinou. Mladí mají na ten samý byt hypotéku. Můžeme si odečíst úroky z překlenovacího úvěru od svých daní?
Úroky z úvěru na bytové potřeby lze v případě oprav bytu uplatit také tehdy, pokud byl byt užívaný k trvalému bydlení potomků. Samozřejmě musí dojít k naplnění dalších podmínek stanovených zákonem. V obdobných případech doporučuji konzultovat konkrétní případ s daňovým poradcem. Na schůzku s sebou vezměte uzavřené smlouvy.

2. Daroval jsem krevní plazmu. Darování bylo oficiálně bezúplatné, ale dostal jsem 300 korun na úhradu nákladů. Mohu si takový odběr uplatnit jako odčitatelnou položku?
Darování krevní plazmy lze uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, pokud jste zmíněnou částku 300 korun obdržel jako příspěvek na úhradu prokazatelných (a prokázaných, například jízdenkou) cestovních nákladů. A nikoliv jako platbu za poskytnutí krevní plazmy.

3. Jsem právník a přitom člen spolku. Několikrát za rok řeším s výborem spolku nějakou právní situaci. Odměnu za to nechci, ale napadlo mne, zda bych odvedenou práci mohl uplatnit v daních jako dar? Pokud ano, tak jak? A co kdybych byl členem výboru?
Darovanou službu lze uplatnit jako odčitatelnou položku. Je však nutné ji ocenit. Znalce je třeba jen tehdy, když hodnota daru není zřejmá, není známa. Pokud odvedenou práci ocení stejně jako jakémukoliv jinému zákazníkovi, nemusel by být problém s hodnotou daru. Bezúplatné plnění prokáže dárce dokladem, ze kterého musí být patrné: kdo je příjemcem, hodnota bezúplatného plnění, předmět, účel, na který bylo poskytnuto, a datum poskytnutí. Nezáleží na tom, zda je jen člen, nebo i „činovník“. Pozor, hodnotu tohoto daru nelze pak současně uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

4. Vzala jsem si hypotéku na byt, splácím a úroky uplatňuji v daních. Mezitím jsem se vdala, máme dítě, já jsem doma na rodičovské a nemám příjmy, od kterých bych mohla úroky odečíst. Může si je uplatnit manžel?

Ano, manžel si úroky může uplatnit, a to v případě, že přistoupí k úvěru a bude tak jedním z účastníků smlouvy. Počítejte však s tím, že se změnou smlouvy bývá spojen poplatek finančnímu ústavu.

5. Nemohla jsem najít práci bez znalosti angličtiny. Proto jsem si zaplatila jazykový kurz a absolvovala ho úspěšně i se závěrečným testem. Mohu uplatnit platbu za kurz jako odčitatelnou položku?
Nelze jednoznačně odpovědět. Odečíst lze pouze úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Nejde tedy o platbu za kurz ani o jakoukoliv zkoušku. K tomu ministerstvo školství vydalo vyhlášku (208/2007 Sb.), která obsahuje vzory osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky.

3 Daně a pronájem 

Když pronajímáte nemovitost (a nejde přitom o ubytovací služby, které jsou podnikáním) nebo nějakou movitou věc pravidelně, zdaňujete příjmy podle § 9, příjmy z pronájmu. Výdaje můžete uvést skutečné, nebo využít paušál 30 %. Ten je výhodný, když pronajímáte dlouhodobě byt, s jehož údržbou nejsou problémy, a tak nemáte vysoké skutečné výdaje.

1. Od nájemníka dostávám 6 000 korun měsíčně, 2 000 z toho jsou však platby za energie, které posílám dál. Co počítám jako příjem. Je to celých 6 000, nebo jen 4 000, které jsou pro mě?
Pokud jsou 2 000 korun zálohami na energie, které po skončení zúčtovacího období vyúčtováváte, tedy případné doplatky za energie požadujete po nájemnících a přeplatky jim naopak vracíte, pak vaším příjmem z pronájmu ke zdanění jsou 4 000 korun měsíčně. Musí tak ale být upravena příslušná ustanovení nájemní smlouvy.

2. Mám chatu, kterou dvakrát až třikrát do roka pronajímám známým na víkend či dovolenou. Peníze mám danit jako pronájem, jako ostatní příjem, nebo jako podnikání?
Příjem z pronájmu nemovitých věcí by měl být zdaněn v rámci § 9, tedy jako příjem z pronájmu.

4 Daně a podnikání 

Podnikatelé si v oblasti daní mohou vybrat jednu z možností, jak uplatňovat výdaje. Buď schraňují všechny faktury a paragony, nebo mohou vyčíslovat náklady paušálně. V tom případě prostě odečtou od příjmů procento dané zákonem. Může to být 30 až 80 procent, podle druhu podnikání. Ale pozor – paušální výdaje lze za rok 2016 uplatnit jen proti příjmům do 2 000 000 korun. Ostatní příjmy je třeba zdanit plně. A také ten, kdo uplatňuje paušál, nemůže využít slevu na děti a vyživovanou manželku (jestliže nemá současně vyšší příjmy ze zaměstnání).

1. Podnikám a využívám paušální vyčíslení výdajů 60 %. Mohu si k tomu ještě přidat paušál za auto 5 000 Kč měsíčně?
Vzhledem k tomu, že uplatňujete paušální výdaje, jsou již v této částce zahrnuty veškeré náklady, tedy i ty spojené s vozem. Paušál za auto ve výši 5 000 korun tedy nelze nad rámec paušálních výdajů uplatnit.

2. Podnikám a využívám paušální výdaje. Manželka je na rodičovské bez příjmů. Když mám paušál, nemohu si odečíst slevu na manželku ani na děti. Pomůže mi nějak, když bude žena spolupracující osoba?
Vaše manželka si daňové zvýhodnění na děti může uplatnit, protože ona paušální výdaje nepoužívá (přebírá polovinu vašich příjmů a výdajů). Vzhledem k tomu, že dle zákona nelze rozdělovat příjmy a výdaje na manželku, pokud je na ni uplatněna sleva, o slevu na manželku přijdete. Vaše žena si však bude moci oproti své daňové povinnosti uplatnit slevu na poplatníka ve stejné výši, tedy 24 840 korun.

3. Provozuji restauraci a chci si uplatnit slevu na EET pokladnu 5 000 korun. Slyšel jsem, že je to vázáno na obrat – kdo vydělal málo, na slevu nemá nárok.
Podnikatelé mohou uplatnit slevu na evidenci tržeb, která je 5 000 korun, a lze ji využít jednorázově ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, již musí ze zákona o EET evidovat. To znamená, že poplatníci s nízkým dílčím základem daně z podnikání (rozdílem mezi příjmy a výdaji) na tuto slevu nemusí dosáhnout. Složitá věta „maximálně lze uplatnit částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % z dílčího základu daně ze samostatné činnosti a slevou na poplatníka (24 840 Kč)“ v praxi znamená, že k plnému využití slevy je třeba mít daňový základ alespoň 198 900 korun.

4. Jsem tlumočník a využívám paušální výdaje 40 %. Kolega má oprávnění jako překladatel a má paušál 60 %. Nedělá někdo z nás chybu?

V případě, že podnikáte jako překladatel na základě živnostenského oprávnění, můžete si uplatnit paušální výdaje ve výši 60 % vašich příjmů (v roce 2016 však maximálně 1 200 000 Kč). Pokud vykonáváte činnost soudního tlumočníka a překladatele, pak podnikáte podle zákona o znalcích a tlumočnících a můžete uplatnit paušální výdaje pouze ve výši 40 % (v roce 2016 maximálně 800 000 Kč).

5 Daně a zahraničí 

Zobecnění příjmů z ciziny je velmi obtížné, záleží na tom: Kde žijete a kde vyděláváte (kde jste daňovým rezidentem). Obvykle se počítá s tím, že daňový rezident jste v zemi, kde máte středisko vašich zájmů, tedy kde většinu roku žijete, kde máte rodinu. Daňové rezidentství si určujete sami. Jaké jsou mezinárodní smlouvy. Pokud jste daňovým rezidentem ČR, záleží na tom, zda má Česko se zemí, kde jste také vydělávali, smlouvu o zamezení dvojího zdanění a jakou. Jakým způsobem jste vydělávali. Jiné to je, když jste v zahraničí zaměstnáni, a jiné, když podnikáte či pronajímáte nemovitost. Příjmy ze zahraničí je lepší probrat s daňovým poradcem.

1. Podnikám v ČR, ale občas vyjedu na trh do nedalekého Německa. Jak tamní tržbu uvedu v přiznání?
Tržby z Německa jsou standardní součástí vašich celkových tržeb, uvedete je tedy v daňovém přiznání na stejném řádku jako ostatní tržby dosažené v České republice. Pro přepočet tržeb z eur na českou měnu přitom použijete některý z kurzů stanovených zákonem o daních z příjmů. Pokud se trhů v Německu účastníte pouze občas, tamní tržby by neměly být v Německu zdanitelné (zdaňovaly by se tam pouze tehdy, pokud by vám v Německu vznikla takzvaná stálá provozovna).

2. Provozuji e-shop, ve kterém prodávám vlastnoruční výrobky. Občas u mě nakoupí klienti ze zahraničí – platí eury na můj eurový účet v Česku. Mám podávat daňové přiznání, kde uvedu propojení se zahraničními osobami?
Spojení se zahraničními osobami se týká situace, kdy jste osobně či kapitálově propojeni se společnostmi se sídlem v zahraničí (např. vlastníte podíl na zahraniční společnosti přesahující 25 %, popřípadě jste členem statutárního orgánu zahraniční společnosti). Skutečnost, že vaše výrobky kupují klienti z ciziny, znaky propojení nenaplňuje.

3. Mám trvalé bydliště v Česku, ale celý rok žiji a vydělávám na Slovensku. Mám k ČR nějaké daňové povinnosti?
Pokud jste daňovým rezidentem Slovenska a vašimi jedinými příjmy jsou ty ze Slovenska, nemáte vůči ČR žádné daňové povinnosti. Jestliže jste naopak považován za daňového rezidenta ČR a nemáte žádné jiné příjmy než ty slovenské, pak je důležité, o jaké příjmy jde. Jsou-li ze zaměstnání, potom je můžete v ČR vyjmout ze zdanění a rovněž tu nemáte žádné daňové povinnosti. Pokud by ovšem šlo o příjmy z podnikání, byl byste v ČR povinen podat daňové přiznání a tyto příjmy v něm uvést. Měl byste nicméně možnost započítat si daň uhrazenou na Slovensku oproti své české daňové povinnosti.

Publikováno na serveru iDnes.cz, 18.3.2017.