Daňové novinky 2018, 2.1.2018

Politici stále slibují jednodušší daňový systém, ale každoročně přicházejí jen s kosmetickými úpravami, které dělají daňové zákony ještě komplikovanějšími.

Daňové zvýhodnění na dítě

KOHO SE TÝKÁ: rodičů
O CO JDE: Rodiče,kteří vyživují děti,si mohou uplatnit takzvané zvýhodnění na dítě. Jde o slevu,která se odečítá
od vypočtené daně. Pokud je vyšší než ona daň, může dokonce fungovat jako daňový bonus (viz dále). Od ledna 2018 se mění výše slevy na první vyživované dítě, nově bude o150 korun měsíčně vyšší, tedy 1267 korun měsíčně.
OD KDY PLATÍ: Zaměstnanci pocítí změnu už ve výplatách během roku, podnikatelé uplatní slevu v daňovém přiznání za rok 2018.

Dohody o pracovní činnosti

KOHO SE TÝKÁ: zaměstnanců
O CO JDE: U dohod o pracovní činnosti, kdy je příjem do 2500 korun měsíčně,bude nově platit, že z nich bude strhává na srážková daň 15 procent–tento příjem pak už nebude nutné uvádět do daňového přiznání. U dohod o provedení práce se nic nemění.
OD KDY PLATÍ: Týká se dohod o pracovní činnosti,které se uzavřou od ledna 2018.

Bonus na děti

KOHO SE TÝKÁ: rodičů
O CO JDE: Když si rodiče vypočtou nižší daň z příjmů, než je daňové zvýhodnění na děti,mají nárok na daňový bonus.
Tedy nejenže neplatí daň,ale stát jim dokonce nějaké peníze přidá. Podmínkou však je, že mají zdanitelné příjmy v určité výši(=pracují a mají mzdu nebo podnikají a mají zisk). Minimum takových příjmů bylo dosud 66 000 korun za rok,nově se hranice zvyšuje na alespoň 73 200 korun. A pozor:musí jít skutečně o příjmy zaměstnanců nebo podnikatelů, už se nepočítají ty z pronájmu ani z kapitálového majetku.
OD KDY PLATÍ: Od ledna 2018, pravidlo se tedy uplatní až v daňovém přiznání za daný rok.

Školkovné

KOHO SE TÝKÁ: rodičů
O CO JDE: Hranice školkovného se spolu s minimální mzdou zvyšuje na 12200 korun za rok .Díky školkovnému si může jeden z rodičů odečíst od vypočtené daně z příjmu výdaje, které vynaložil za umístění dítěte v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Nelze odečíst stravné, náklady na kroužky,dopravu, školku v přírodě apod.
OD KDY PLATÍ: V daňovém přiznání za rok 2017 mohou rodiče odečíst maximálně 11000 korun, zvýšená částka 12 200 korun se bude týkat až daňového přiznání za rok 2018.

Odběry krve

KOHO SE TÝKÁ: všech, kdo mají zdanitelné příjmy
O CO JDE: Za darování krve je možné odečíst až 3 000 korun od daňového základu (dosud to byly 2 000 korun). Nově také půjde odečítat 20 000 korun za každý odběr krvetvorných buněk. Pozor – nejde o slevu na dani, ale o snížení daňového základu, v praxi tedy ušetříte 15 % uvedené částky.
OD KDY PLATÍ: Změna byla přijata v průběhu rok u 2017 a lze ji uplatnit už v daňovém přiznání za uplynulý rok. 

Paušální výdaje

KOHO SE TÝKÁ: podnikatelů
O CO JDE: Podnikatelé si mohou vybrat, zda budou evidovat své skutečné výdaje, nebo jestli je vyčíslí paušálně, bez nutnosti schovávat paragony a faktury. Podmínky pro paušální vyčíslení nákladů se zpřísňují.Jako bolestné může sloužit to, že nově si podnikatelé s paušálem mohou uplatnit slevu na vyživovaného manžela či manželku a daňové zvýhodnění na děti.
OD KDY PLATÍ: Od rok u 2018 platí nižší limity a možnost daňových slev na vyživovaného manžela a děti. Za rok 2017 si podnikatel může vybrat, zda využije vyšších paušálů a neuplatní slevy, nebo přijme nižší paušály a započítá slevy. 

Výdaje s dosavadním a novým limitem 

80 % zemědělci, řemeslníci

1 600 000

800 000

60 % živnostníci

1 200 000

600 000

40 % jiné OSVČ (lékaři,tlumočníci…)

800 000

400 000

Poznámka: Podnikatel může paušální výdaje počítat maximálně do výše daného limitu. Nově to odpovídá příjmům 1000 000 korun. Příjmy nad tuto částku podléhají zdanění plně.

Zaměstnanecké benefity

KOHO SE TÝKÁ: zaměstnanců
O CO JDE: Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci nedaněné benefity fondu kulturních asociálních potřeb,sociálního fondu či ze svého zisku.Dosud šlo například o příspěvek na rekreaci, sportovní akce, kulturní akce... Nově půjde i o zdravotnické prostředky na lékařský předpis (brýle,zdravotní obuv...) či o příspěvek na tištěné knihy.
OD KDY PLATÍ: od rok u 2018

Nezdanitelná výše důchodu

KOHO SE TÝKÁ: důchodců
O CO JDE: Existuje hranice výše důchodu, kterou když někdo překročí,musí převyšující část penze danit. V roce 2018 je limit nastaven na 439 200 korun za rok (36600 korun měsíčně).
OD KDY PLATÍ: Od roku 2018. Za rok 2017 byla hranice nižší –396 000 korun (platit daně tak museli už penzisté s důchodem nad 33 000 korun

Minimální odvody pojistného

KOHO SE TÝKÁ: podnikatelů, lidí bez zdanitelných příjmů
O CO JDE: Podnikatelé „na plný úvazek“ musí platit zdravotní a sociální pojištění i v případě, že nemají zisk či jsou ve ztrátě. Pro ten účel jsou stanoveny minimální měsíční platby
• zdravotní pojištění: 2 024 korun
• sociální pojištění: 2 189 korun.
Zvýšení minimální platby se týká i osob bez zdanitelných příjmů, kterými jsou třeba lidé v domácnosti či nezaměstnaní (již nejsou evidováni na úřadě práce). Ti se o platbu zdravotního pojištění musí postarat sami, zaplatí 1 647 korun měsíčně. Sociální pojištění si hradit nemusí.
OD KDY PLATÍ: Zdravotní pojištění je třeba v nové výši platit od ledna 2018, sociální pojištění měsíc po podání přehledu státní správě sociálního zabezpečení.

Vysoké příjmy

KOHO SE TÝKÁ: zaměstnanců, podnikatelů
O CO JDE: Lidé s vysokými příjmy ze zaměstnání nebo podnikání hradí takzvanou solidární daň. V roce 2018 se bude platit sedm procent z částky převyšující 1438 992 korun (odpovídá měsíční hrubé mzdě 119 916 korun). V roce 2017 byl roční limit 1 355 136 korun. Zvýšení hranice znamená pro bohaté úlevu – daň se platí až při překročení vyšší sumy.
OD KDY PLATÍ: Limit 1 438 992 korun se týká rok u 2018.

Odpisy a zhodnocení

KOHO SE TÝKÁ: podnikatelů
O CO JDE: Podnikatelé, kteří odepisují nehmotný majetek (například software), ho mohou odepisovat i déle, než stanovuje zákon. Hodí se to těm, kdo mají vysoké náklady na takový majetek a přitom zatím moc nevydělávají (= náklady na nákup softwaru není od čeho odepisovat). Další změnou jeto, že odpisy technického zhodnocení může uplatňovat i podnájemce. Zatím tak mohl činit jen majitel nemovitosti či nájemce.Když však třeba majitel pronajme celé patro a nájemce pak třeba nevyužitou kancelář „podnajme“ dál, může i tento koncový podnájemník uplatnit odpisy třeba v případě, že se souhlasem nájemce zbourá příčku či za zdí dveře,provede nové rozvody elektroinstalace, vymění podlahu...
OD KDY PLATÍ: od rok u 2018

EET

KOHO SE TÝKÁ: podnikatelů
O CO JDE: Od března a od června 2018 měla vstoupit v platnost třetí a čtvrtá vlna elektronické evidence tržeb.Vzhledem k prosincovému rozhodnutí Ústavního soudu dojde k posunutí termínů. Technické změny nastanou i u dosud evidovaných tržeb, například nebude nutné zaznamenávat transakce placené kartou.
OD KDY PLATÍ: Termín je závislý na zpracování a schválení novely zákona o EET,u spuštění třetí a čtvrté vlny se předpokládá posun o rok.

Publikováno v Mladá Fronta Dnes, 2. ledna 2018