Dobře sepsaná smlouva chrání šéfa i brigádníka, 10. 7. 2018

Sezona brigád je v plném proudu. Nezbytností je sepsaná smlouva o práci. Jejím obsahem by měla být zejména výše dohodnuté mzdy, rozsah práce, pracovní přestávky, místo výkonu práce a výpovědní doba.
Nejčastějším typem smlouvy je dohoda o provedení práce. Po dohodě o provedení práce často sahají zaměstnavatelé, pokud potřebují zaměstnance rychle přijmout například na mimořádnou činnost, ale vzápětí ho bez problémů propustit. Dále je pro zaměstnavatele výhodou to, že zaměstnanci budou mít nižší odvody než při klasickém pracovním poměru.

OMEZENÝ POČET HODIN

Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat až 300 hodin ročně. Respektive u každého zaměstnavatele, u kterého má pracovník uzavřenou DPP, může odpracovat 300 hodin ročně. Dohod o provedení práce může mít uzavřených hned několik. Výše výdělku přitom není omezena.

Dohodu může zaměstnanec i zaměstnavatel kdykoliv zrušit, pokud se obě strany domluví, lze ji vypovědět ke konkrétnímu datu, téměř okamžitě. V případě, že je výpověď jednostranná, bude běžet výpovědní lhůta 15 dní.

Zaměstnavatel zaměstnanci nemusí pravidelně rozvrhnout směny. Ale i zde platí zákoník práce – zaměstnanec nesmí odpracovat více než 12 hodin během 24 hodin. Zaměstnavatel nemusí proplácet dovolenou, cestovní náklady, ani odstupné.
Naopak výhodou pro zaměstnance (ale i zaměstnavatele) je malý úvazek – zhruba 25 hodin týdně, dále pak to, že pokud si vydělá do deseti tisíc měsíčně u jednoho zaměstnavatele, nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění.

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ

Zaměstnanec je účasten na zdravotním a sociálním pojištění (včetně nemocenského) jenom v měsících, kdy jeho výdělek u jednoho zaměstnavatele přesáhl deset tisíc korun (hrubého). Nic na tom nemění ani fakt, když má příjmy u vícero zaměstnavatelů, v tomto případě se příjmy nesčítají. Pokud ale má více dohod u jednoho zaměstnavatele, výše výdělků se budou sčítat.

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

Pokud by brigádník pracoval více jak 300 hodin ročně, nabízí se dohoda o pracovní činnosti. Tento typ smlouvy má však také jistá omezení. Zaměstnanec může vykonávat pouze polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů). V podstatě jde o poloviční pracovní úvazek. 

Výhody pro zaměstnavatele jsou v tom, že může zaměstnat osobu na menší úvazek, ale pro pravidelnou činnost. Pokud je dohoda uzavřena jen na maximálně 2500 korun měsíčně, nemusí zaměstnavatel odvádět žádné sociální ani zdravotní pojištění. 

Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou. „V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr,“ uvádí JUDr. Petr Večeř z Odborového sdružení železničářů. 

V dohodě může být uvedeno i právo zaměstnance na dovolenou a její výměry. 

V dohodě se stanovuje i pracovní doba proto, že pokud by byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti, zaměstnavatel by musel prvních 14 dní platit náhradu odměny. 

ZDANĚNÍ

Pokud si na dohodu o pracovní činnosti vydělá zaměstnanec do 2500 korun, budou se v letošním roce příjmy danit tak, že zaměstnavatel finančnímu úřadu odvede srážkovou daň z příjmu 15 procent. Nad částku 2500 korun se výplata zdaní zálohou. Zálohou bude pracovník danit kdykoli, pokud podepíše Prohlášení poplatníka k dani. V případě že má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka k dani, sníží se záloha o daňová zvýhodnění. 

Pokud tedy nepřesáhne limit 2500 korun měsíčně z dohody o pracovní činnosti, bude to stejné jako u odměn z dohody o provedení práce nepřesahující měsíčně 10 tisíc korun. „Pro nízké měsíční přivýdělky na dohodu o pracovní činnosti tedy nevznikne povinnost podat daňové přiznání a sníží se i povinná administrativa pro zaměstnavatele,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars

Na dohodu o provedení práce je možné odpracovat až 300 hodin ročně.

Brigádníci si vydělají až 140 korun za hodinu 

Situace, kdy je v Česku nedostatek pracovníků, nahrává brigádníkům. Firmy se o ně téměř přetahují a lákají je na vyšší platy. Letos by se průměrná mzda za hodinu práce mohla vyšplhat až na 140 korun. Přes to všechno je ale zájemců o brigády málo. 

„V současné době by se základní hodinová sazba neměla dostat pod sto korun. Momentálně se odměna pohybuje někde kolem 120 až 140 korun na hodinu,“ říká branch manager společnosti Manpower v Brně Petra Čermáková. Díky tomu si studenti vydělají v létě na brigádě až o dvacet procent více než loni. 

FLEXIBILITA

Nejčastějším typem smlouvy je dohoda o provedení práce. Dohodu může zaměstnanec i zaměstnavatel kdykoli zrušit. Pokud se obě strany domluví, lze ji vypovědět ke konkrétnímu datu, téměř okamžitě.

Publikováno v E15 dne 10. 7. 2018