Dohoda o pracovní činnosti 2018: Jaké jsou výhody a nevýhody? 11.1.2018

Pokud budete uzavírat se zaměstnavatelem dohodu o provedení pracovní činnosti, musí to být pochopitelně písemně, ústní dohoda neplatí. Dohoda o pracovní činnosti má ale svá omezení. Zaměstnanec může vykonávat pouze polovinu stanovené týdenní pracovní doby (posuzováno za celou dobu platnosti dohody, nejdéle však za 52 týdnů). V podstatě jde o poloviční pracovní úvazek.

Výhody pro zaměstnavatele jsou v tom, že může zaměstnat osobu na menší úvazek, ale pro pravidelnou činnost. Pokud je dohoda uzavřena jen na maximálně 2500 korun měsíčně, nemusí zaměstnavatel odvádět žádné sociální ani zdravotní pojištění. Pokud zaměstnavatel potřebuje někoho zaměstnat jednorázově, většinou volí dohodu o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

„V dohodě lze sjednat způsob jejího zrušení. Není-li sjednán způsob zrušení dohody o pracovní činnosti, je možné ji zrušit dohodou smluvních stran ke sjednanému dni; jednostranně může být zrušena z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti může být však sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr,“ uvádí JUDr. Petr Večeř z Odborového sdružení železničářů.

Co má dohoda obsahovat

Dohodu musíte uzavírat písemně, musí v ní být uvedený sjednaný druh práce, rozsah pracovní doby a doba, na jakou bude smlouva uzavřena. V dohodě může být uvedeno i právo zaměstnance na dovolenou a její výměry. Je dobré, pokud je uvedena i odměna za práci a místo výkonu práce. V dohodě se stanovuje pracovní doba proto, že pokud by byl zaměstnanec v pracovní neschopnosti, zaměstnavatel by musel prvních 14 dní platit náhradu odměny.

Nezapomeňme na zdanění, zde jsou změny

Pokud jste si na dohodu o pracovní činnosti vydělali do 2500 korun, budou se v letošním roce příjmy danit tak, že váš zaměstnavatel finančnímu úřadu odvede srážkovou daň z příjmu 15 %. Nad částku 2500 korun se vám výplata zdaní zálohou. Zálohou budete danit kdykoliv, pokud podepíšete Prohlášení poplatníka k dani. V případě že má zaměstnanec podepsáno prohlášení poplatníka k dani, sníží se záloha o daňová zvýhodnění.

Pokud tedy nepřesáhnete limit 2500 korun měsíčně z dohody o pracovní činnosti, bude to stejné jako u odměn z dohody o provedení práce nepřesahující měsíčně 10 tisíc korun. „Pro nízké měsíční přivýdělky na dohodu o pracovní činnosti tedy nevznikne povinnost podat daňové přiznání a sníží se i povinná administrativa pro zaměstnavatele,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zdravotní a sociální pojištění

Zaměstnanci bude z platu odváděno i zdravotní a sociální pojištění. V případě, že jeho měsíční výdělek bude do částky 2500 korun, respektive 2 499 korun, a půjde o tzv. příležitostné zaměstnání nebo také zaměstnání malého rozsahu, tyto odvody se ho nebudou týkat. V tom může být výhoda oproti běžné pracovní smlouvě.

Pozor ale na zdravotní pojištění. Jestliže nejste zaměstnaní ještě jinde, nemáte tedy v měsíci žádný další příjem, ani za vás zdravotní pojištění neplatí stát, musíte se zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů a platit pojistné.

Pokud máte v dohodě uvedeno, že váš příjem bude nad 2500 korun, musíte odvést sociální pojištění i v případě, že si vyděláte třeba jen 600 korun. Jestliže u jednoho zaměstnavatele máte více zaměstnání malého rozsahu, všechny vydělané částky se sečtou, a v případě, že překročí 2500 korun, bude odvedeno zdravotní i sociální.

Nevýhody dohody o pracovní činnosti

Jestliže pracujete na základě této dohody, nemáte nárok na dovolenou. V případě výpovědi nemáte nárok na odstupné. Nemáte nárok na příplatky za práci o víkendech a svátcích.

Výdělek v dohodě o pracovní činnosti se vám ale započte do důchodu.

Publikováno na serveru E15.cz, 11. ledna 2018