EET aktuálně, 22.9.2016

Elektronické evidenci tržeb (EET) budou jako první podléhat ubytovací a stravovací služby, a to již od prosince letošního roku. Od stejného data se však snižuje i sazba DPH u stravovacích služeb (kromě podávání alkoholických nápojů) z 21 % na 15 %. Všichni podnikatelé, kterých se EET týká, by si tedy měli co nejdříve zajistit datové připojení a získat přihlašovací údaje na portál správce daně.

Od zavedení elektronické evidence tržeb si vláda slibuje značné zvýšení daňových příjmů a narovnání podnikatelského prostředí. Očekává se, že dojde k omezení šedé ekonomiky a zisku dříve nezdaňovaných peněz od některých podnikatelů a firem. Elektronické evidenci tržeb budou až na několik výjimek podléhat všechny hotovostní platby (tedy i kartou, šeky, směnkami nebo stravenkami). Podnikatelé, kteří přijímají všechny své příjmy na bankovní účet, si s EET nemusejí lámat hlavu, neboť veškeré jejich příjmy jsou evidované, a proto se jich elektronická evidence tržeb netýká. „Někteří drobní živnostníci se mylně domnívají, že elektronická evidence tržeb je záležitostí pouze plátců DPH. Není tomu tak, elektronická evidence tržeb se týká hotovostních plateb plátců DPH i neplátců DPH,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Na EET je nutné se včas připravit

Každá firma, podnikatel či živnostník inkasující platby v hotovosti bude muset mít vlastní pokladnu, počítač, tablet nebo chytrý telefon propojený s internetem. Při hotovostní platbě za zboží nebo služby pak bude třeba zákazníkovi vydat účtenku s unikátním kódem, který bude přidělovat finanční správa. Datové připojení je tedy k provádění EET nutností, stejně jako získání přihlašovacích údajů od finančního úřadu. Tyto údaje budou poté sloužit k jednoznačné identifikaci při datové komunikaci s finančním úřadem. „Přihlašovací údaje si mohou podnikatelé či firmy od září vyžádat u finančního úřadu, a to buď osobně, nebo datovou zprávou,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Neplnění povinností podle zákona o evidenci tržeb bude sankcionováno

Firmy by neměly mít s elektronickou evidencí tržeb problémy. Horší situace bude u drobných živnostníků, kteří nejsou plátci DPH. Ti mají totiž obecně s daňovými povinnostmi méně zkušeností. Jestliže si drobný živnostník neví s EET rady, je vhodné se včas obrátit na profesionály. Nedodržování zákonných podmínek ohledně elektronické evidence tržeb a inkasování peněz bez vydání účtenky je rozhodně špatným řešením. Pověření pracovníci veřejné správy budou provádět namátkové kontroly a nezákonné jednání bude pokutováno. Navíc bude každý zákazník moci na portálu finanční správy nahlásit nevydané účtenky nebo si ověřit svoji účtenku, což bude u plnění povinností spojených s EET důležitý kontrolní mechanismus. „Zvýšené vstupní náklady spojené s elektronickou evidencí tržeb bude fyzickým osobám alespoň částečně kompenzovat daňová sleva ve výši 5 000 Kč. Tato jednorázová daňová sleva se uplatní v daňovém přiznání za rok, kdy bude poprvé zaevidována tržba v souladu s elektronickou evidencí tržeb,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zkušební listopad

Od listopadu bude k dispozici zkušební provoz elektronické evidence tržeb, čehož zodpovědné firmy a podnikatelé využijí, aby bylo vše v předstihu otestováno. Protože je elektronická evidence tržeb zásadní legislativní daňovou novinkou, budou dle sdělení ministerstva financí jednotlivé finanční úřady v prvních dvou měsících od zavedení EET shovívavé a trestat se bude jen úmyslné porušení zákona. Na elektronickou evidenci tržeb budou firmy a podnikatelé přecházet postupně: od 1. prosince začnou EET podléhat tržby z ubytovacích a stravovacích služeb, od 1. března 2017 přibudou tržby z velkoobchodu a maloobchodu, od 1. března 2018 pak tržby z ostatních činností mimo výjimky (například kadeřnictví) a od 1. června 2018 budou EET podléhat již tržby ze všech činností. V případě nejasností se lze dotázat na finanční úřad, zdali uvedená tržba podléhá elektronické evidenci tržeb a od kterého termínu, přičemž závazné stanovisko finančního úřadu je zpoplatněno tisícikorunou.

Publikováno na serveru investujeme.cz, 22.9.2016.