Kdy použít dvoustránkový a kdy čtyřstránkový formulář, 3.3.2018

Při vyplňování daňového přiznání za rok 2017 lze využít standardní čtyřstránkový daňový formulář nebo zjednodušenou dvoustránkovou verzi, která však není pro každého. Jaký typ formuláře zvolit? Podívejme se na praktické příklady.

Daňové přiznání není záležitostí pouze živnostníků a podnikatelů. V praxi podávají daňové přiznání například i penzisté, studenti, ženy na rodičovské dovolené nebo zaměstnanci, za které nemůže zaměstnavatel provést roční zúčtování daně.

Některým daňovým poplatníkům zjednodušilo vyplňování daňového přiznání zavedení dvoustránkového daňového formuláře. „Zjednodušenou verzi daňového přiznání za rok 2017 však mohou využít pouze daňoví poplatníci, kteří mají zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmů, kteří podávají daňové přiznání,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Slevy a odpočty jsou stejné

Nezdanitelné části snižují daňový základ a slevy na dani vypočtenou daň z příjmů. Při splnění zákonných podmínek mají nárok na nezdanitelné částky a slevy na dani ve stejném rozsahu i lidé vyplňující pouze dvoustránkový daňový formulář.

Kdo má příjmy pouze ze závislé činnosti a podává daňové přiznání, ten nemusí mít obavy, že by zde nenašel příslušnou kolonku pro některou položku snižující roční daň z příjmů,“ vysvětluje Ivanco.

Příklad:
Zaměstnankyně Zuzana Matějková pracovala u zaměstnavatele AX do konce března 2017, u nového zaměstnavatele BY však pracovala již od 1. března 2017. Aby mohla být rychle uvolněna z pracovního poměru a mohla nastoupit do nového zaměstnání za lepších podmínek, slíbila totiž paní Matějková zaměstnavateli AX, že u něj bude pracovat ještě do konce března.

Protože v březnu měla paní Matějková mzdu od dvou zaměstnavatelů a z obou mezd jí byla odvedena zálohová daň z příjmů, paní Matějková tak má povinnost podat za loňský rok daňové přiznání.

Ani jeden ze zaměstnavatelů nemohl provést za paní Matějkovou roční zúčtování daně. Paní Matějková měla v roce 2017 příjem pouze ze závislé činnosti dle § 6 a může tedy vyplnit dvoustránkové daňové přiznání. Od obou zaměstnavatelů bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017.

Příklad:
Zaměstnankyně Zdena Slámová měla za rok 2017 hrubou mzdu 1 470 000 Kč. Vzniká jí povinnost platit za rok 2017 solidární daň, neboť její hrubá mzda je vyšší než 1 355 136 Kč. Daňoví poplatníci, jejichž celkové příjmy za rok 2017 podléhají solidárnímu zvýšení daně, si musí sami podat daňové přiznání, přestože neměli mimo zaměstnání žádné jiné zdanitelné příjmy. Paní Slámová může vyplnit dvoustránkový daňový formulář. Od zaměstnavatele bude potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2017.

Nízké příjmy a formulář na čtyři stránky

Někteří lidé mají nízké zdanitelné příjmy, přesto musí použít čtyřstránkový daňový formulář. Využití dvoustránkového daňového formuláře není vázáno na příjem, ale jedinou podmínkou je mít příjmy pouze ze závislé činnosti.

Někteří daňoví poplatníci nemají povinnost platit daň z příjmů z důvodu uplatnění slevy na dani na poplatníka, a přesto musí vyplnit čtyřstránkový daňový formulář a ještě příslušnou přílohu k daňovému přiznání v závislosti na druhu příjmu,“ dodává Ivanco.

Příklad:
Paní Helena Nováková byla po celý rok 2017 na rodičovské dovolené a pobírala rodičovský příspěvek. Současně si však přivydělávala samostatnou výdělečnou činností. Hrubý zisk, tedy příjem ponížený o výdaje, za celý kalendářní rok činí 120 000 Kč.

Paní Nováková musí vyplnit čtyřstránkový formulář a ještě přílohu číslo jedna pro příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Na dani z příjmů nezaplatí paní Nováková nic, neboť uplatní slevu na dani na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

Daňové zvýhodnění na dceru uplatňuje při výpočtu měsíční čisté mzdy manžel paní Novákové. Paní Nováková tedy již nemůže v přiznání daňové zvýhodnění na dceru uplatnit.

Publikováno v deníku Právo, 3. března 2018