Máte datovou schránku? 24.2.2015

Za papírové přiznání vám hrozí pokuta. Všichni daňoví poplatníci, kteří mají zřízenou datovou schránku, musí od počátku roku 2015 podávat daňové přiznání elektronicky.

Prostřednictvím datové zprávy je nutné poslat nejen daňové formuláře, ale i ostatní důležité tiskopisy v komunikaci s finančním úřadem. "Kdo je povinen podat daňové přiznání za rok 2014 elektronicky, ale doručí na finanční úřad vyplněné papírové tiskopisy, dostane pokutu 2 000 korun, v krajním případě až 50 000 korun," vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Maximální výše pokuty hrozí, když nevyužitím elektronického podání závažně ztěžujete správu daní. "Při podání vyplněného papírového přiznání k dani nebude finanční úřad následně požadovat jeho elektronickou formu, ale bude chtít úhradu předepsané pokuty," doplňuje Gabriela Ivanco.

Tři možnosti, jak podat daňové přiznání elektronicky

  1. Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu. V tomto případě vyplníte formulář na webové stránce Daňového portálu Finanční správy. Hotové přiznání musíte následně podat v předepsaném formátu xml. Výhodou tohoto způsobu je nejen snažší a pohodlnější vyhotovení přiznání, ale i to, že vložené údaje za vás software po formální stránce a z hlediska úplnosti zkontroluje.
  2. Další možností je podat daňové přiznání pomocí datové schránky. Budete postupovat stejně jako v předešlém případě a po vyplnění formuláře kliknete na možnost Uložení k odeslání do Datové schránky, která je umístěna v menu Pro celý formulář. Pokud v daném podání nebude nalezena kritická chyba, bude soubor uložen do vámi zvoleného úložiště, odkud ho lze následně odeslat prostřednictvím Datové schránky. V tomto případě není nutné podání opatřovat uznávaným elektronickým podpisem.
  3. Poslední možností je odeslat přiznání pomocí účetní nebo ekonomické aplikace. Tyto programy umožňují mimo jiné vyplnění daňového přiznání na lokálním počítači a následné elektronické odeslání s použitím kvalifikovaného certifikátu. Ve všech třech případech si nezapomeňte vytisknout nebo uložit potvrzení o doručení.

Pravidla pro zasílání Přehledů:OSVČ vyplňují kromě daňového přiznání i Přehledy o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Elektronická komunikace pro zasílání Přehledů nadále zůstává dobrovolná.

Publikováno dne 24.2.2015 v deníku MF Dnes

Document

MF Dnes