Přežili sklep, požár i povodně. Mazars slaví v ČR 20 let, 75 ve světě, 18.6.2015

Na začátku byl příběh mladého studenta Roberta Mazarse, který v těžkých válečných dobách snil sen o vlastním podnikání. Cesta od založení malé účetní firmy k vybudování úspěšné mezinárodní auditorské a poradenské společnosti nebyla jednoduchá a během 75leté historie ji provázela řada vzletů a pádů. Podobnou proměnu od skromných začátků v respektovaného hráče na trhu zažila i její česká pobočka, která letos slaví 20. narozeniny.

Píše se rok 1940. Francie je zachvácená válečným požárem. Západofrancouzské průmyslové město rouen obsazuje německý wehrmacht a okupační moc brzy vydává dekret, kterým zavírá vysoké školy. rozhodnutí se dotkne i rouen Business School, kde studuje tehdy dvacetiletý robert mazars, vášnivý horolezec a mladý začínající účetní.
 protože sám sobě potřebuje rychle zajistit obživu, zakládá účetní a daňovou kancelář. Začíná prakticky od nuly, bez větších zkušeností s účetní praxí. Svoje první peníze vydělá, když pro několik malých živnostníků připraví daňová přiznání.
 Fungování jeho kanceláře s několika zaměstnanci je s postupem válečného vývoje ovlivněno spojeneckým bombardováním rouenu a také působením několika zaměstnanců kanceláře, včetně jeho samotného, ve francouzském odboji. přes všechny válečné nesnáze však získává stále více nových klientů a stává se respektovaným odborníkem.
 Poválečný rozvoj pod náročným šéfem V poválečných letech se společnost rychle rozvíjí a postupem času se stává známou svým zaměřením na profesní dokonalost a vysokou kvalitu služeb. robert mazars dokončuje vysokou školu, přednáší, publikuje a zasedá ve vedení profesních organizací. Jako jeden z čelných představitelů Francouzského institutu účetních vytváří zákonná pravidla pro provádění auditů účetní závěrky.
 V roce 1965 vzniká společnost „Cabinet robert mazars“, která nabízí komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví a daňového poradenství. majitel firmy je svými spolupracovníky charakterizován jako obávaná, zároveň však obdivovaná autorita, a také jako nesmírně pracovitý člověk.
 „Když jsem ráno vstal, cítil jsem se hrozně provinile, když jsem si uvědomil, že můj šéf je už od půl páté v práci, a v okamžiku, kdy přijdu do práce, bude mít už půl pracovního dne za sebou,“ vzpomínal na něj jeden z jeho nejbližších spolupracovníků.
 z regionální firmy mezinárodním hráčem „Svoji firmu jsem vybudoval z ničeho, byl jsem posedlý jejím neustálým budováním. mojí prioritou bylo pracovat s mladými lidmi s vynikajícím vzděláním, kteří měli dost kuráže pracovat pro mne,“ dodává k tomu po letech robert mazars.
 Vzhledem k rostoucí prestiži získává celou řadu významných klientů a postupně věhlas firmy přesahuje celý normandský region. V roce 1973 začíná společnost přesouvat některé služby do paříže, kam robert mazars a jeho kolegové zpočátku dojíždějí každý den vlakem z rouenu.
 V tuto dobu také začíná období prudkého rozmachu firmy. mezi její klienty patří významkračuje né společnosti a instituce, o kterých se jim ještě před pár lety ani nesnilo, jako jsou ministerstva, velké banky, pojišťovny či energetické koncerny. o několik let později čeká firmu další expanze. Z regionální firmy se stává mezinárodní společností, která otevírá svoje pobočky ve Španělsku a v německu.
 S rozvojem firmy její majitel klade velký důraz na výběr vhodných lidí. neméně důležitými kritérii jsou vedle vzdělání a entuziasmu také jejich smysl pro etiku a solidaritu. profesní růst jedince ve firmě je dán pouze jeho schopnostmi a výkonností, nikoliv jeho věkem či služebním věkem.
 nová úspěšná éra V roce 1983 má firma zhruba 60 zaměstnanců a robert mazars se ve věku 63 let rozhodne odejít do penze a předat svým nástupcům většinu svých rozhodujících pravomocí. Jako svého nástupce si překvapivě vybírá teprve třiatřicetiletého patricka de Cambourga.
 Krátce po odchodu z firmy vzkazuje ze svého alpského sídla v Chamonix: „Tato profese se kompletně změnila a já jsem si plně vědom, jak velké jsem měl v životě štěstí. Kromě toho jsem rád, že se mi podařilo toto štěstí zvětšit, že se mi podařilo vybudovat něco opravdu solidního.“ patrick de Cambourg je mladý perspektivní manažer, který se až na vrchol ve firmě vypracoval z nejnižší pozice za pouhých devět let. pod jeho vedením společnost pokem v modernizaci z původně lokální rodinné firmy v silného mezinárodního hráče. rozvoj přichází především v 90. letech. Společnost otevírá nové pobočky v západní a východní evropě. V této době vzniká i česká kancelář.
 na konci devadesátých let Cabinet mazars mohutně expanduje sloučením s lokálními auditorskými společnostmi také na trzích ve Velké Británii a nizozemí a firma mění obchodní značku na jednotný název „mazars“. Začát
 nového tisíciletí obrací svoji pozornost také do ruska, asie, latinské ameriky, afriky a států Středního východu, kde zakládá nové kanceláře.
 V roce 2010 získává silné zastoupení v USa sloučením s poradenskou společností Weiser llp a o pět let později v německu s německou kanceláří roever Broenner Susat. V současnosti je mazars zastoupen v 73 zemích světa a zaměstnává zhruba 15 000 odborníků.
 začátky podnikání v České republice V České republice začínal mazars ve velmi skromných podmínkách ve sklepních prostorách jednoho smíchovského činžáku. Ve firmě v prvním roce pracovalo pouhých 12 zaměstnanců. „čechů z nich bylo jenom pět, z toho jeden člověk v auditu, což jsem byl já, zelenáč, který právě vyšel ze školy,“ vzpomíná na začátky milan prokopius, současný vedoucí partner společnosti, a dodává:
 „Celá firma měla k dispozici jen jeden notebook, o který jsme se dělili, a dvě telefonní linky, z čehož jedna byla pro ředitele a druhá pro ostatní zaměstnance. Z dnešního pohledu to může působit až komicky, ale taková byla tehdejší doba, která se dynamicky vyvíjela.“
 Během 20 let se firma musela vypořádat s řadou problémů a nesnází. musela se narychlo stěhovat kvůli povodním a její kanceláře byly poškozeny požárem.
 „Když jsme se po pár dnech přišli do kanceláří podívat, nevěřili jsme svým očím. Všude na stolech, na počítačích byla nejméně dvoucentimetrová vrstva černého popela, který vůbec nešel dostat dolů. museli jsme nechat všechno vyčistit a narychlo shánět náhradní prostory. pikantní bylo, že od vyklizení prostor jsme byli všichni hrozně špinaví a ve špinavých oblecích jsme pak obcházeli realitky a poptávali nové kanceláře,“ doplňuje prokopius.
 zaměstnanci i služby se diametrálně změnili Firma na počátku nejprve nabízela klientům služby v oblasti auditu, účetnictví a mzdového účetnictví.
 V roce 2002 přibylo ke službám daňové poradenství a s tím souvisel postupně i příchod specialistů na transakční poradenství. V roce 2008 byl založen Znalecký ústav a v posledních letech se služby rozšířily o financial advisory a oddělení převodních cen. Současné vedení se hodlá v budoucnu orientovat více na consulting.
 Během dvaceti let se změnila i struktura zaměstnanců. Z původních 12 se firma rozrostla na současných zhruba 180. „profil zaměstnanců se za tu dobu velmi změnil. Zvýšilo se jejich vzdělání, přístup k využívání moderních technologií a v neposlední řadě také motivace,“ dodává milan prokopius a uzavírá: „Stejně jako robert mazars klademe velký důraz na kvalitu našich služeb a výběr těch nejlepších zaměstnanců, protože v našem oboru stojí úspěch především na lidech. ačkoli je jejich výběr a udržení ve firmě stále těžší, z těchto hodnot prostě nemůžeme slevit, “ uzavírá milan prokopius.
 

Publikováno v Hospodářských novinách, 18.6.2015.

Document

HN Příběh značky Mazars