Nezapomeňte na zdravotní a sociální pojištění, 16.3.2017

Na všechny, kteří vloni podnikali, čeká kromě daňového přiznání ještě vyplnění a podání přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. A nebudeme si zastírat, že to bývá pro mnohé leckdy daleko větší oříšek než vyplnění daňového formuláře. Povinnost se týká i těch, kteří nejsou živnostníci, ale podnikají podle zvláštních předpisů, tedy poradci, lékaři, advokáti či všichni, kteří dostávají honoráře. Přehledy podávají i ti, kteří si podnikáním jen přivydělávají, nebo jsou studenti, důchodci či lidé na rodičovské.

„Přehled o příjmech a výdajích je nutné odevzdat nejpozději do 2. května 2017 a případný doplatek zaplatit nejpozději do 10. května 2017,“ upozorňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Komu zpracovává daně autorizovaný daňový poradce, má sice ještě další tři měsíce čas, ale musí tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení do konce dubna.

Kdo podnikal, ale nebyl povinen podat daňové přiznání, má čas na podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu do 10. dubna, správě sociálního zabezpečení nejpozději do konce července 2017. Formuláře jsou k dispozici ve všech zdravotních pojišťovnách či na jejich webech (zde většinou v interaktivní podobě, které vše samy spočítají) a na pobočkách okresních správ sociálního zabezpečení či na webu ČSSZ.

Formuláře je možné odevzdat jak v elektronické podobě opatřené elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, nebo v papírové podobě.

Publikováno v Lidových novinách, 16.3.2017.