Odevzdání přehledů pro sociálku a pojišťovny je za dveřmi, 14.4.2018

Podnikatele čeká po přiznání k dani z příjmu další povinnost. Splnit ji musejí do 2. května.
Přehledy zdravotní pojišťovně, respektive České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) musejí OSVČ odeslat měsíc po nejzazším termínu pro podání daňového přiznání - tedy nejpozději ve středu 2. května. Pouze ti podnikatelé, kteří mají ze zákona povinný audit, případně jim přiznání k dani z příjmu vyplňuje daňový poradce, mají dostatek času, a to do 1. srpna 2018. O odkladu ale musejí obě instituce informovat do konce čtvrtého kalendářního měsíce.

Drobní živnostníci, jejichž příjmy nedosáhly v loňském roce ani 15 tisíc korun, sice nemají povinnost podávat daňové přiznání, odevzdání přehledů pro sociálku a zdravotní pojišťovnu se ale nevyhnou. Mohou nicméně příslušné vyplněné formuláře doručit rovněž později. A plátci paušální daně dokládají do konce kalendářního měsíce, který následuje po odevzdání přehledu, správě sociálního zabezpečení protokol o platbě daně paušální částkou.

U podnikatelů, kteří povinnost podat daňové přiznání nemají, je pro podání přehledu v oblasti zdravotního pojištění stanovena speciální lhůta do 8. dubna 2018 (u VZP) a v oblasti sociálního zabezpečení do 31. července 2018,“ upřesňuje daňová poradkyně ze společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Pozor na vysoké pokuty

Zdravotní pojišťovna může hříšníkovi za neodevzdání přehledu udělit pokutu až 50 tisíc korun. ČSSZ ukládá opozdilcům pokutu do dvaceti tisíc. Pokud svou povinnost nesplní ani na následnou výzvu, hrozí jim dokonce stotisícová sankce. Obě instituce ovšem nejprve na případné pochybení upozorní a dají vám čas na nápravu. Rozhodnutí o postihu je navíc plně v kompetenci ČSSZ či zdravotní pojišťovny a v praxi často (na rozdíl od sankcí za neplacení záloh na pojistné) netrestají vůbec. Na to ovšem nemohou OSVČ spoléhat.

Pokud vám ČSSZ nebo zdravotní pojišťovna oznámí, že máte na pojistném nedoplatek, jste povinni jej uhradit do osmi dnů od odevzdání přehledů. Pozor, za den splatnosti se považuje den, kdy má příslušná instituce peníze na účtu. Dluh je možné zaplatit v pokladně ČSSZ či zdravotní pojišťovny v hotovosti. Pokud ovšem převádíte peníze z vašeho účtu - ať už přes internetbanking, nebo při návštěvě banky, poukažte je na stejný účet, na který v průběhu roku posíláte pravidelné zálohy. Stejné jsou i konstantní a variabilní symboly. Jestliže vznikne vůči ČSSZ či zdravotní pojišťovně přeplatek, může ho OSVČ využít na úhradu nových záloh. Pokud chce peníze dostat zpět, musí si podat písemnou žádost.

Podnikatelé a zástupci firem, kteří mají datové schránky (DS), sice musejí podávat daňová přiznání elektronickou formou, u ČSSZ ale tato povinnost neplatí.

I majitelé DS tedy mohou odevzdat přehledy v papírové podobě či vyplnit na webu online formulář. Podnikatel navíc může elektronické podání vyplnit přímo v pobočce ČSSZ, kde mu s ním pomůže některý z úředníků.

Zvýšení záloh na pojistném

Pro drobné živnostníky nemá stát dobrou zprávu. Minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění se totiž v roce 2018 citelně zvýšily.

Zatímco loni zálohy narostly jen mírně, letos musejí osoby samostatně výdělečně činné s čistým příjmem pod úrovní průměrné mzdy sáhnout do kapsy podstatně hlouběji (měsíční platby se jim zvednou o 128, respektive 118 korun měsíčně). Za celý rok 2018 tak zaplatí státu téměř o tři tisíce korun víc než loni.
***
Průměrná mzda a minimální zálohy u sociálního pojištění (v Kč)

2014

2015

2016

2017

2018

Průměrná měsíční mzda

25 942

26 611

27 006

28 232

29 979 

Minimální záloha (u hlavní činnosti) 

1894 

1943

1972

2061

2189 

Minimální záloha (u vedlejší činnosti) 

758 

778

789 

825

876 

Publikováno v magazínu Profit, 14. dubna 2018