Outsourcing uspoří náklady a zaručí bezchybné zpracování mezd, 29.10.2015

Zahraniční i české firmy v posledních letech stále více objevují kouzlo tzv. outsourcingu - vyčlenění všech služeb, které nesouvisejí s primárním byznysem, a jejich svěření do péče externím specialistům. Například outsourcingem mzdového účetnictví může firma ušetřit až třetinu nákladů na tento typ služeb.

„ Kromě úspory nákladů je hlavní výhodou garance bezchybného a včasného zpracování mezd a související agendy podle aktuální legislativy,“ říká vedoucí mzdového účetnictví Mazars Jana Boštíková.

Kterým firmám se podle vás vyplatí externě využívat služby mzdové účtárny?

Jsou to velké, střední i menší firmy. V poslední době tvoří převážnou část našich klientů nadnárodní společnosti, které v oblasti zpracování mezd a HR požadují globální řešení. Poptávají jednoho partnera pro celý svět. Zjednodušeně řečeno pro všechny společnosti v rámci skupiny a země zapojené do projektu musí výplatní pásky obsahovat stejné informace, je třeba nastavit jednotný reporting a dodávat jednotné výstupy umožňující automatické napojení na personální a účetní systém klienta. Toto globální řešení nabízíme prostřednictvím jednotlivých národních kanceláří integrovaných do sítě Mazars, ale přitom jsou vždy zachovány výhody lokálního zpracování.

Co je podle vás klíčovým faktorem funkční a úspěšné spolupráce klienta a dodavatele při outsourcingu mezd?

V první řadě je to správné nastavení rozhraní mezi zákazníkem a dodavatelem. V Mazars stanovujeme toto rozhraní vždy individuálně, po provedení prvotních analýz a ve spolupráci a po dohodě s klientem. Nemáme jedno řešení, které klientům nabízíme, ale nacházíme řešení na míru pro každého klienta podle jeho potřeb. Určitě nelze  očekávat, že poté, co budou mzdy outsourcovány, je možné ve firmě tuto oblast hodit za hlavu. Jistě, postaráme se o to, aby byl výpočet v pořádku, hlášení na instituce včas a v pořádku odeslány, výplaty a odvody zaplaceny… Nicméně aby vše klapalo, potřebujeme dostávat správné informace, mít svoji „spojku“ na straně zákazníka

Co byste poradila firmám, které uvažují o outsourcingu mzdového účetnictví?

Často se ve výběrových řízeních setkáváme se situací, kdy jediným kritériem pro výběr dodavatele je cena. Raději bych doporučila zaměřit se na hodnotu, kterou spolupráce přinese. Na počátku si vždy s potenciálním zákazníkem vyjasňujeme, co jsme mu schopni nabídnout a současně co může zákazník za svoji požadovanou cenu očekávat. Vždy chceme poskytovat služby ve vysoké kvalitě, v citlivé oblasti, jakou zpracování mezd bezpochyby je, může jakékoliv snížení kvality vést k narušení důvěry mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavatelem – to si „na triko nevezmeme“.

Publikováno v časopise Ekonom, 29.10.2015.

Document

Outsourcing uspoří náklady a zaručí bezchybné zpracování mezd