Kdy si mohou uplatnit rodiče slevu na dítě i za prázdninové měsíce? 4.8.2017

Daňové zvýhodnění na děti může uplatňovat vždy jeden z jejich rodičů (v jednom měsíci je možné uplatňovat jen u jednoho zaměstnavatele – tam, kde máte podepsáno prohlášení k dani) . Daňovou slevu lze nárokovat i na studenty starší 18 let, musejí být ale splněny zákonné podmínky (studující dítě mladší 26 let žijící ve společné domácnosti s rodičem). Pokud studium na střední či vysoké škole pokračuje bez přerušení, dají se do něj započítat i prázdniny.

„Jsou-li splněny tyto podmínky, může mít dítě během letních prázdnin vlastní příjem, a přesto lze při výpočtu čisté mzdy uplatnit daňové zvýhodnění,“ uvedla Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Když studující dítě dosáhne 26 let v průběhu měsíce, daňové zvýhodnění se uplatní naposledy za měsíc, kdy dítě k 1. dni daného měsíce ještě 26 let nedovršilo. Daňové zvýhodnění není možné uplatňovat na dítě pobírající invalidní důchod třetího stupně. „Uplatňuje-li se na dítě daňové zvýhodnění, nelze na ně převést příjmy a výdaje jako na spolupracující osobu,“ upozornila také Ivanco. Podmínka studia na střední škole je podle ní splněna do konce školního roku, ve kterém je konána maturita, a ještě následující prázdniny, jestliže dítě v měsících červenci a srpnu nemá vlastní příjem podléhající odvodům na sociální zabezpečení. A to i v případě, že se mu nepodařilo složit maturitní zkoušky.„ Jestliže dítě nesložilo v řádném termínu maturitní zkoušku a bude ji opakovat v září, potom může rovněž jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění i za měsíce červenec a srpen,“ vysvětlila daňová poradkyně. Když si naopak úspěšný maturant během posledních prázdnin přivydělává pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč a do práce na hlavní pracovní poměr nastoupí až po prázdninách, opět může jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění ještě v měsících červenci a srpnu. Pro úplnost připomínáme, že od letošního července došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další děti. Na první dítě se při výpočtu čisté mzdy u červencové výplaty, která se obdrží na účet v srpnu, uplatní tedy sleva ve výši 1117 Kč, na druhé dítě 1617 Kč a na třetí a další dítě ve výši 2017 Kč. Zaměstnancům se vyšší sleva začne uplatňovat automaticky a v ročním zúčtování od zaměstnavatele se pak doúčtuje zpětně s platností od začátku roku. (Pokud zaměstnancům firma roční zúčtování neprovádí nebo o ně nemohou požádat, musí doúčtování provést sami v daňovém přiznání.) OSVČ si pak uplatní vyšší slevu až za celý rok při podání daňového přiznání. Od roku 2018 navíc dojde ještě ke zvýšení daňového zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně.

Publikováno na serveru mesec.cz, 4.8.2017.