Jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění po ukončení školy? 28.7.2017

Za studenty mladší 26 let platí zdravotní pojištění stát. Sociální pojištění stát za studenty neplatí a od roku 2010 se doba studia už nehodnotí do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky. Pokud budete jako student pokračovat ve studiu i po prázdninách, zůstává vám statut studenta i během letních prázdnin

V případě, že ukončíte studium na střední škole a dále nepokračujete, trvá statut studenta do 31. srpna za předpokladu, že během prázdnin neprovozujete výdělečnou činnost, která by zakládala účast na nemocenském pojištění. „Maturanti, kteří si udělali během července a srpna poslední volno a přivydělávají si například pouze na dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, mají u své zdravotní pojišťovny vše v pořádku,“ říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Při nástupu do práce pak odvádíte na zdravotním pojištění 4,5 % a na sociálním pojištění 6,5 % ze své hrubé mzdy. Dalších 9 % na zdravotním pojištění a 25 % na sociálním pojištění za vás odvádí váš zaměstnavatel. V případě, že je výše odvodů vypočtena špatně, je za to sankcionován zaměstnavatel a nikoli vy. Pokud byste pracovali pro více zaměstnavatelů, záleží na tom, na jakou smlouvu pracujete a kolik si vyděláte. Jestliže je práce vykonávána na zkrácený úvazek nebo na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce s měsíční odměnou nad limit, odvádíte povinné pojistné ze všech příjmů. Zdravotní a sociální pojištění neplatíte z měsíční odměny z dohody o pracovní činnosti do výše 2499 Kč a z dohody o provedení práce do limitu 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele.

Rozhodnete-li se začít podnikat, musíte počítat s placením měsíčních záloh. V prvním roce platíte pouze minimální zálohy a při vyšším zisku se následně doplatí příslušná částka po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Minimální měsíční záloha u zdravotního pojištění činí 1906 Kč a u sociálního pojištění 2061 Kč. Záloha na zdravotním pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a na sociálním pojištění do 20. dne následujícího měsíce. Pokud se po ukončení školy přihlásíte na úřad práce, platí za vás zdravotní pojištění stát. Jestliže se na úřadu práce neregistrujete, ale zároveň nemáte žádné zaměstnání, musíte si platit zdravotní pojištění sami jakožto osoba bez zdanitelných příjmů. Tato částka činí 1485 Kč měsíčně.

Publikováno na serveru měšec.cz, 28.7.2017.