Úspěch start-upu je závislý na zakladatelích a jejich přístupu, 3.10.2016

Spousta mladých podnikatelů má zajímavé vize, ale ne všechny jsou vždy realizovatelné, říká partner oddělení outsourcingu účetnictví Mazars ČR Nicolas Candy. Francouz žijící v Česku od roku 2011 je mentorem akcelerátoru StartUpYard, který pomáhá „klíčit“ nadějným projektům.

* Vaše firma se poradenstvím v oblasti rozvoje start-upů dlouhodobě a celosvětově zabývá. Jaké jsou trendy v této oblasti?

Sdílení inovací je součástí DNA naší společnosti, přičemž ve všech 77 zemích světa, kde působíme, máme ambici stát se průkopníkem inovací především v sektoru služeb. V této souvislosti jsme již v řadě zemí spustili nekomerční projekt zvaný Mazars’ Lab, jehož cílem je vytvořit funkční ekosystém pro začínající firmy ve třech fázích vývoje – při startu, růstu a při rozvoji. Přidanou hodnotou Mazars’ Labu, kterou takovým firmám můžeme nabídnout, je expertní znalost oboru jejich podnikání, poradenství ve financování a pomoc s hledáním finančního zajištění rozjezdu a fungování jejich firmy. Na druhé straně pomáháme též investorům a bankám s vyhledáváním vhodných projektů pro financování. Celosvětově od samého počátku v rámci tohoto projektu spolupracujeme s více než 100 úspěšnými start-upy, když se řada z nich po opuštění akcelerátoru stala našimi klienty.

* Co je podle vás nejdůležitější pro úspěch start-upu?

Vždycky je to o zakladatelích a jejich přístupu. My v pozicích mentorů uvažujeme nejen o jejich podnikatelské vizi, ale především o nich samotných. Vždycky je pro nás důležité, jaké má ten člověk zázemí a historii, jestli je expertem v dané oblasti nebo jak reaguje na konkrétní situace. Obecně je jen velmi málo lidí schopno svůj záměr realizovat a dotáhnout až do konce. Takové lidi, respektive týmy, akcelerátor hledá. My z pozice poradce věříme, že schopný tým dokáže průměrný nápad časem změnit v nadprůměrný byznys. To, aby ten čas byl co nejkratší, je náš druhý úkol. Ve druhé fázi rozvoje start-upu je důležité soustředit se na rozvoj takového byznysu. Pokud firma dosáhne určité velikosti, pak se neobejde bez outsourcingu služeb od externích partnerů, jako je třeba účetnictví, IT služby nebo vyhledávání lidí.

* Co byste poradil podnikatelům, kteří chtějí rozjet vlastní byznys?

Důležité je zůstat na zemi a vzít v úvahu reálné ekonomické aspekty projektu. Nemělo by to být cvičení z kategorie: „Let’s dream together“. Moje rada zní: dívej se kolem sebe a to, co ti vadí, se snaž změnit. Když se člověk pozorně dívá kolem sebe, napadají ho věci, ve kterých se dá podnikat, a pokud jim rozumí, může se záměr vydařit. Dalším důležitým krokem je zjistit, jestli jsou na trhu i jiní lidé, kteří problém vidí podobně. Pokud deset z nich potvrdí, že jde o dobrý nápad, má smysl pokračovat. Naopak nejhorší je tajně několik let po večerech pracovat na něčem „unikátním“, co ve výsledku nikdo nekoupí. 

Nicolas Candy, partner oddělení účetnictví a účetního poradenství

Publikováno v deníku E15, 3.10.2016.