Výsluhový důchod a daňové přiznání 2.4.2015

Bratr pobírá výsluhový důchod bývalého příslušníka bezpečnostních složek. Po část roku byl v evidenci úřadu práce a po část roku podnikal. Daňové přiznání za loňský rok si bude vystavovat sám. Započítává se výsluhový důchod do příjmů v daňovém přiznání či nikoli? V případě že se započítává, jaké potvrzení je třeba doložit k daňovému přiznání?

Do konce roku 2010 byly výsluhové nároky příslušníků bezpečnostních sborů od daně osvobozeny. Od roku 2011 představuje výsluhový příspěvek zdanitelný příjem. V souladu s § 36 odst. 2 písm. v) ZDP však tento příjem podléhá 15% zvláštní sazbě daně a je zdaněn plátcem příjmu již v okamžiku výplaty. Bratr by tedy měl tento příjem dostávat již v čisté výši po odečtení srážkové daně. Příjem zdaněný srážkovou daní se až na výjimky, mezi které výsluhový příspěvek nepatří, do daňového přiznání neuvádí.
 Související předpisy:
 * § 10 odst. 9 písm. a) ZDP
 * § 36 odst. 2 písm. v) ZDP
 * § 38g odst. 3 ZDP

Ing. Tereza Köppelová daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Publikováno na serveru www.aspi.cz dne 2.4.2015