Schváleno! Vyšší slevy na děti, které může uplatnit i podnikatel s paušálem, 3.5.2017

Zásadní změny v daních z příjmů přináší novela zákona o daních z příjmů, která je součástí daňového balíčku 2017. Ten začne platit 15 dní po vyhlášení ve Sbírce zákonů, předpokládá se, že to bude 1. června nebo 1. července. Zvýšení daňového zvýhodnění, změny u výdajových paušálů OSVČ či zavedení institutu nespolehlivé osoby – to jsou novinky, které by měly letos v létě začít platit. Vyšší slevy na děti lze uplatnit zpětně za celý rok 2017.

Novela zákona o daních z příjmů přináší zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě a na třetí a další dítě. „Pro první dítě v rodině sice zůstává na 13 404 korunách ročně, ale u druhého dítěte se zvýší o 2400 korun na 19 404 korun ročně, což je 1617 korun měsíčně, u třetího a každého dalšího dítěte pak na 24 204 korun ročně, tedy 2017 korun měsíčně,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Jak vysoké jsou daně v Česku? Součet daňových odvodů je 11. nejvyšší

Ačkoli změna vstupuje v platnost v průběhu roku 2017, vyšší slevy na děti půjde využít zpětně už od počátku letošního roku. Zvýšení daňového zvýhodnění v průběhu roku nemá žádný vliv pro OSVČ uplatňující daňové zvýhodnění v daňovém přiznání, neboť ho uplatní až za celý rok. „Zaměstnancům uplatňující daňové zvýhodnění na dvě a více dětí však vznikne daňový přeplatek, neboť v měsících před účinností daňové novely zaplatí vyšší zálohy na daň z příjmu fyzických osob, nicméně po provedení ročního zúčtování za rok 2017 začátkem roku 2018 obdrží tito zaměstnanci daňový přeplatek,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Zvýhodnění na dítě uplatňuje jeden z rodičů, a to buď u zaměstnavatele, nebo v daňovém přiznání. Slevy je možné při více dětech kombinovat tak, že slevu na jedno dítě uplatňuje jeden rodič a slevu na druhé dítě uplatňuje druhý rodič. „I u jednoho dítěte je možné, aby slevu uplatnili oba rodiče, musí se ale střídat – například v jednom měsíci může uplatnit slevu matka, v dalším otec. Dochází ale ke zpřísnění podmínek, za kterých je možné slevu na dítě uplatnit – nově se totiž do limitu příjmů, který je nutný pro získání bonusu splnit, nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku,“ doplňuje Blanka Štarmanová.

Zrušení superhrubé mzdy: O kolik vám vzroste příjem?

Vyšší daňové zvýhodnění i na první dítě od roku 2018

Pozměňovací návrh k novele zákona o státní sociální podpoře počítá i se zvýšením daňového zvýhodnění na první dítě. Pokud projde úspěšně legislativním procesem tento návrh, potom se od příštího roku zvýší daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně, neboť roční daňové zvýhodnění stoupne z 13 404 Kč na 15 204 Kč. Účinnost této daňové novely je však plánována až od 1. ledna 2018.

Co je to daňový bonus?

Pro rodiče s dětmi je vhodné přijmout i hůře placenou práci, neboť nárok na daňové zvýhodnění nemají rodiče bez vlastních příjmů. Rodič uplatňující daňové zvýhodnění může mít díky čerpání daňového bonusu vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu. Zaměstnanec má nárok na daňový bonus, když je vypočtená daň z příjmu fyzických osob nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti. Díky zvýšení daňového zvýhodnění tedy stoupne počet zaměstnanců, kteří nebudou platit žádnou daň z příjmu a budou čerpat daňový bonus. „Zaměstnanec se třemi dětmi s hrubou mzdou 18 000 Kč čerpá před daňovou novelou daňový bonus ve výši 2 691 Kč a po daňové novele to bude již částka ve výši 3 191 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Slevu na dítě budou nově moci uplatnit i podnikatelé s výdajovým paušálem

Novela ale zároveň přináší změny přímo do výdajových paušálů, nastavuje nižší stropy. „Osobám samostatně výdělečně činným s výdajovými paušály se vrací možnost uplatnit slevu na dítě a na manžela, manželku nebo registrovaného partnera bez příjmů. Zároveň ale klesá hranice pro uplatňování paušálních výdajů o polovinu na jeden milion korun příjmů. Podnikatelé s příjmy vyššími než 1 mil. Kč mohou výdaje paušálem uplatnit také, uplatní však jen maximální částku výdajů odvozenou z limitu 1 mil. Kč. U této novinky platí přechodné ustanovení, že podnikatelé si za zdaňovací období 2017 mohou vybrat, zda využijí novou úpravu, tedy nižší strop pro výdaje a uplatnění slev, nebo budou postupovat stejně jako v roce 2016, tzn. využijí vyšší paušální výdaje bez možnosti využití slev na dani,“ popsala Blanka Štarmanová.

Nové stropy výdajových paušálů

u 80% paušálu lze uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Součástí novely je také rozšíření uplatnění srážkové daně na příjmy ze závislé činnosti do 2500 korun měsíčně. „Novela se dotkne například příjmů z dohod o pracovní činnosti. Pokud bude mít například zaměstnanec ještě jiné příjmy ze závislé činnosti do 2500 korun, nemusí nově podávat daňové přiznání,“ řekla Blanka Štarmanová.

Daňový balíček přináší také nová opatření v boji s daňovými úniky. Zavádí institut nespolehlivé osoby, která doplní dosavadní institut nespolehlivého plátce. „Institut zamezí snaze některých podnikatelů zařazených na seznam nespolehlivých plátců o své fiktivní očištění tím, že účelově zruší svou registraci plátce a následně ji opět získají. V případě rozhodnutí správce daně se může nespolehlivou osobou stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jestliže závažným způsobem poruší povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty,“ řekla Blanka Štarmanová.

Publikováno na serveru finance.cz, 3.5.2017.