Význam nefinančních benefitů stoupá, 28.4.2016

Podle 70 % dotázaných personalistů jsou peníze stále nejdůležitějším faktorem, který na kandidáty v procesu náboru pracovních sil zabírá. Zároveň však vzrůstá zájem kandidátů o nefinanční benefity, jako je vzdělávání, o čemž je přesvědčeno 41 % personalistů, možnost kariérního růstu (40 %) nebo flexibilní pracovní doba (34 %). Vyplývá to z průzkumu společností Mazars a Vilímková, Dudák & Partners.

„U uchazečů o zaměstnání v posledních letech pozorujeme rostoucí tendenci neohlížet se pouze na finanční hledisko. Stále významnější je pro ně i kariérní růst a možnost dalšího vzdělání. Rovnováha mezi prací a volným časem začíná být pro většinu uchazečů stejně důležitá jako finanční ohodnocení, proto roste poptávka po místech s možností flexibilní pracovní doby,“ vysvětluje Jana Boštíková, vedoucí oddělení HR & Payroll Services Mazars.

Většina firem si nábor vyhodnocuje

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo 101 předních českých HR specialistů, si proces náboru vyhodnocuje zhruba sedm z deseti (69 %) firem. Pro více než polovinu personalistů (51 %) je měřítkem jeho úspěšnosti doba setrvání a úspěšnost vybraného zaměstnance na konkrétní pozici. Druhým nejvýznamnějším kritériem je pak rychlost obsazení pozice (46 %).

Chybějí vhodní kandidáti

Roste počet firem, které se potýkají s nedostatkem vhodných a kvalifikovaných kandidátů. Nábor zejména na specifické pozice v určitých regionech je stále obtížnější. Některé firmy musely ustoupit z vysokých nároků, jiné si předcházejí uchazeče právě flexibilní pracovní dobou, možností práce z domova či zvýšením nabídky benefitů. V některých případech firmy připouštějí, že samy nebyly při náboru dostatečně aktivní nebo při něm podcenily marketing.

Poptávka převyšuje nabídku

„S problémem najít vhodného kandidáta na specializované pracovní pozice se setkává výrazná většina personalistů. V době rostoucí ekonomiky a nízké nezaměstnanosti, kdy poptávka na trhu práce převyšuje nabídku, je o kvalitní kandidáty nouze. Za těchto okolností je dobře zvolená marketingová strategie pro účinný nábor velmi důležitá,“ připomíná Ivana Folwarczná Martinková ze společnosti Vilímková, Dudák & Partners a dodává:

„Za situace převisu poptávky nad nabídkou především u technických oborů pak uchazeči v mnoha případech mají vyšší platové požadavky, které zaměstnavatelé buď odmítají akceptovat, nebo si prostě takovou pracovní sílu nemohou dovolit.“