Znalec znovu posoudil vítkovické VPE, 11.7.2017

Druhou, mírně změněnou variantu znaleckého posudku společnosti Vítkovice Power Engineering (VPE) včera zveřejnil Znalecký ústav společnosti Mazars.

„Původní informace, které jsme v rámci vypracování posudku získali, nebyly úplně kompletní, takže jsme využili možnosti zapracovat ty nově získané do upravené verze posudku,“ vysvětlil Aleš Kadlečík, manažer Znaleckého ústavu společnosti Mazars Consulting, která znalecký posudek na hodnotu VPE zpracovala.

Nově stanovená hodnota majetkové podstaty dlužníka se v novém posudku zvýšila o jeden milion korun a dosáhla 1,233 miliardy korun.

„Ke znaleckému posudku se vyjadřovat nemohu, neboť znalecký posudek je plně v gesci znalce. Jeho schválení je pak zase plně v rukou věřitelů,“ řekl insolvenční správce společnosti David Vandrovec.

Samotní zajištění věřitelé si podle nové podoby posudku příliš nepolepšili, spíše naopak. Pokud by se úpadek dlužníka řešil konkurzem podle původního znaleckého posudku, přišel by si největší věřitel, HSBC Bank, na 135,6 milionu korun. V novém posudku už je ale pro firmu vyhrazeno jen 130,5 milionu korun.

Do hry a mezi zajištěné věřitele se totiž dostala společnost E-Invest lobbisty Martina Ulčáka, jejíž pohledávka byla původně popřena. Firma by podle nového znaleckého posudku mohla v případě konkurzu dostat 34,6 milionu korun.

O něco lépe by na tom byli nezajištění věřitelé, kterým by se průměrná míra uspokojení zvýšila z 23,81 procenta na 26,87 procenta. To v případě, že by byl na společnost VPE vyhlášen konkurz.

Věřitelé Vítkovice Power Engineering už ale souhlasili s řešením zadluženosti firmy reorganizací. To se nicméně vždy může změnit, například po předložení samotného reorganizačního plánu. Na jeho zpracování mají vítkovičtí čas do 14. srpna letošního roku, následně jej budou na své schůzi schvalovat věřitelé. Ti se sejdou už 25. července. Na schůzi by měli projednávat jak zprávu insolvenčního správce, tak průběh insolvenčního řízení.

A krajský soud v Ostravě, který insolvenční řízení vede, už zařadil do plánu jednání i schvalování výše zmíněného posudku.
„Novou verzi posudku jsme připravili tak, aby byla splněna zákonná lhůta pro jeho nastudování věřiteli, tedy patnáct dnů,“ vysvětluje Aleš Kadlečík. „Posudek jsme zveřejnili tak, aby jej mohla chystaná schůze věřitelů projednat.“
Do konkurzního řízení společnosti VPE se přihlásilo přes 500 věřitelů, insolvenční správce nakonec uznal pohledávky za necelé čtyři miliardy korun.

Do hry se dostala společnost E-Invest lobbisty Martina Ulčáka, jejíž pohledávka byla původně popřena.

Publikováno v deníku MF Dnes, 11.7.2017.