Tax newsletters 2019

Discover the tax updates from 2019.

Mazars Tax View - 9/2019

Představuji Vám zářijové vydání našeho daňového newsletteru. S kolegy věříme, že uvedená témata shledáte jako užitečná.

Read more

Mazars CEE VAT Alert - 12/2019

af775533f09c-Newsletter-3-1600-per-900px.jpg.jpg
Přinášíme Vám čtvrté číslo Mazars CEE DPH alertu, ve kterém Vás na pravidelné bázi informujeme o vybraných novinkách v oblasti DPH v zemích střední a východní Evropy. Jak již víte, každý Mazars CEE DPH alert obsahuje nejdůležitější změny v oblasti DPH, které se udály, nebo budou zavedeny ve vybraných zemích střední a východní Evropy v blízké době.
Jelikož je alert určen pro široký okruh klientů z vybraných zemí Evropy, připravujeme jej pouze v anglickém jazyce. Věříme, že i přesto pro Vás bude zajímavý, a obrátíte se na naše odborníky z oblasti DPH v případě, že se některé z publikovaných témat bude týkat vašeho podnikání.
V tomto čísle alertu upozorňujeme na několik změn v DPH legislativě Albánie, Chorvatska, České republiky a v Německa účinných od ledna 2020. V Albánii dochází změně zařazení některých plnění do odlišných DPH režimů a diskutuje se o zavedení nového zákona o elektronické fakturaci. Chorvatsko a Česká republika (stejně jako další evropské země) zavádějí tzv. „rychlé záplaty“ a obě země také mění DPH sazby u vybraných plnění. V Německu dochází ke změně prahových hodnot obratu pro malé podnikatelské subjekty.
V případě, že vás některá z uvedených témat zaujmou nebo se týkají vašeho podnikání, kontaktuje prosím naše odborníky v oblasti DPH. Velmi rádi s vámi veškeré dopady těchto změn prodiskutujeme.

Read more

Mazars Tax View - July 2019

I would like to present the new issue of our tax newsletter to you. Our tax department believe you will find all articles useful.

Read more

CEE VAT Alert - June 2019

We are introducing you the third issue of the Mazars CEE VAT Alert, in which we regularly inform you about the main news in the VAT legislation of CEE countries. As you already know each CEE VAT Alert refers only to the most important changes linked especially to VAT compliance which occurred or are planned to be implemented in selected CEE countries.

Read more

Mazars VAT Alert - March 2019

9dd612c244cb-tax-alert_cover.jpg.jpg
What is coming in the 'Spring' technical amendment to the VAT act? Read the article from our tax experts and in case of any questions do not hesitate to contact them.

Read more

Mazars Tax View - February 2019

Dear readers,
I would like to welcome you to the year 2019 and to introduce you to this year’s first issue of our tax newsletter.

Read more