IFRS newsletter - Hungarian - January 2010

Az IASB 2010-es első Nyilvános Tervezete a kötelezettségek értékelésével foglalkozik az IAS 37-ben.

IFRS newsletter cover - hungarian
A “limitált újbóli-tervezetnek” – amely a Testület 2005-ös
első Nyilvános Tervezetének javaslatai közül csak néhányat tárgyal -, jelentős hatása lehet a társaságok számviteli gyakorlatára. Ennek tükrében széles körű érdeklődésre van kilátás a témakörben és az IASB ismét ellenvélemények áradatára számíthat.
Jelen számunk a vitás témakörök fő kérdéseit vizsgálja meg.

Document

IFRS Newsletter - Hungarian - January 2010