Begrip van risico's voor het gewenste weerstandsvermogen

Als accountantsorganisatie actief binnen de public sector krijgen wij regelmatig de vraag wat de gewenste omvang van het eigen vermogen dient te zijn. Helaas kunnen ook wij geen eenduidige norm uit onze mouw schudden. Wel kunnen wij stichtingen en verenigingen begeleiden bij het proces om te komen tot een gefundeerde onderbouwing van de gewenste omvang van het eigen vermogen. 

Weerstandsvermogen in kaart brengen met risicomanagement 

Uiteraard willen de stakeholders van stichtingen en verenigingen een zo hoog mogelijk nut ontvangen voor de door hen betaalde contributies, donaties of subsidies. Maar wat dit betekent voor de vermogensomvang en -structuur van stichtingen en verenigingen wordt in de (internationale) literatuur nauwelijks besproken. De organisatie staat er als het ware zelf voor om een methode te verzinnen. In de praktijk zien we (een combinatie van) verschillende methoden. Wij bieden u met de brochure 'Begrip van risico's voor het gewenste weerstandsvermogen' inzichten in deze verschillende methoden.

Wij hopen met dit artikel ten minste het belang van risicomanagement te hebben aangetoond en de benodigde ingrediënten te hebben aangereikt voor het kunnen schrijven van een ‘weerstandsparagraaf’ als onderbouwing voor de gewenste omvang van het eigen vermogen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze methoden voor het berekenen van uw weerstandsvermogen? Neem dan contact op met Jaap Rauw, sectorleider Belangenorganisaties, per e-mail of per telefoon: +31 (0)88 277 19 70. Hij helpt u graag verder.

Document

Begrip van risico's voor het gewenste weerstandsvermogen

Want to know more?