Omarm de transitie van uw onderneming in de consumer sector

23 november 2023 - De consumer sector bevindt zich midden in een transitie. Wereldwijde trends en macro-economische druk, waaronder inflatie, geopolitieke conflicten, veranderingen in wet- en regelgeving en een toename van e-commerce als gevolg van de pandemie, hebben het tempo van verandering versneld. Dit heeft voor een middelgrote onderneming in de consumer sector grote uitdagingen. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn veel ondernemingen overgestapt naar nieuwe businessmodellen, verkoopkanalen en manieren om met hun klanten om te gaan.

Klimaatverandering heeft ook een grote impact. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) beschouwt een meerderheid van de wereldwijde bevolking klimaatverandering als een gedeelde noodsituatie. Hierdoor worden mensen bewuste consumenten en groeit purpose-gedreven consumptie. De stijgende koopkracht en het gedrag van jongere generaties spelen hierin ook een rol, zoals ons rapport 'Sustainable, smart, and synchronised' laat zien.

Als gevolg hiervan staan middelgrote ondernemingen in de consumer sector voor een drievoudige uitdaging:

  1. Hoe komen wij aan de veranderende vraag van consumenten tegemoet?
  2. Hoe geven wij prioriteit aan duurzaamheid in onze onderneming?
  3. Hoe blijven wij bij in innovatie?

De eerste stap richting transitie: uitdagingen en kansen

De omvang van een middelgrote onderneming kan een voordeel zijn bij een dergelijke transitie. "Een onderscheidend kenmerk van een middelgrote onderneming in tegenstelling tot een grote onderneming, is dat de werknemers en eigenaren meestal heel dicht bij elkaar staan, ," meent Bruno Pouget, Partner bij Forvis Mazars in Frankrijk. "Daardoor hebben ze waarschijnlijk meer ruimte om radicale beslissingen te nemen met betrekking tot bijvoorbeeld bepaalde ESG-transformaties."

Voor Pauline Davison, Partner bij Forvis Mazars UK, kan elke transformatie een uitdaging zijn. "Ondernemingen beschikken vaak niet over de infrastructuur om op een agile wijze te transformeren. Het is in de fase van groei van belang dat  middelgrote ondernemingen een stap terug doen en zich afvragen welke verandering nodig is. Technologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Er is een uitgelezen kans om in te spelen op het gedrag van klanten en te identificeren wat ze willen met behulp van technologie zoals kunstmatige intelligentie (AI)."

Technologie en data zijn onmisbaar in elke onderneming, maar het is belangrijk voor middelgrote ondernemingen dat er voorzichtig wordt omgegaan met de uitdagingen die samengaan met de  regelgeving. "Data brengen inherente gevaren met zich mee," bevestigt Neil. "Een onderneming moet weten wat het met data kan doen en waar het vandaan komt. De ondernemer moet heel voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat de juiste gegevens uit de juiste bronnen worden gehaald en ze voor de juiste doeleinden worden gebruikt."

Dit is met name cruciaal gezien de regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Marc Engel, Partner bij Forvis Mazars in Nederland, benadrukt de tegenstrijdige eisen van personalisatie en privacy die een belangrijk element vormen in de digitale transitie. "Er is een balans tussen hoeveel personalisering wordt toegepast en hoeveel gegevens er zijn. Dat is een risico waar rekening mee moet worden gehouden, en het is vooral belangrijk dat de gegevensbescherming goed is georganiseerd."

Het bieden van transparantie en controle aan consumenten is essentieel. Apple legt bijvoorbeeld de nadruk op gegevensprivacy in zijn advertenties en biedt gebruikers opties om te bepalen wanneer en hoe apps hen mogen volgen. Omdat gegevensprivacy in veel landen steeds meer verankerd is als wettelijk recht, richten initiatieven (zoals die van Apple) zich op de sociale en bestuurlijke aspecten van ESG.

De circulaire economie van producten hergebruiken en repareren biedt de kans om de tegenstrijdige verlangens van mensen als consumenten en als burgers met elkaar te verzoenen. Ondernemingen die hierin slagen, zullen hun relaties met klanten versterken.

Voor middelgrote ondernemingen kan het identificeren van wat ze willen bereiken dienen als stip op de horizon voor duurzame transformatie. Neil suggereert dat een onderneming moet uitzoeken of het een winstgevende onderneming of een goede, duurzame onderneming wil zijn. "Veel ondernemingen raken verstrikt in duurzame initiatieven en verliezen daarmee hun uiteindelijke doel uit het oog."

Bruno moedigt leidinggevenden aan om kansen te benutten: "In een middelgrote onderneming, waar de marges soms erg klein zijn, zijn er nog steeds ondernemers die de juiste stappen willen zetten op het gebied van duurzaamheid. Ik denk dat zij een drijvende kracht kunnen worden achter de huidige trend naar duurzamere bedrijfsvoering."

Meer weten?

Wilt u meer weten over het transformeren van uw onderneming? Neem dan contact op met Mark Lucas Luijckx per email of per telefoon: +31 (0)88 277 10 05, Eline Polak per email of per telefoon: +31 (0)88 277 23 25 of met Marc Engel per email of per telefoon: +31 (0)88 277 18 43. Zij helpen u graag verder.

Want to know more?