Hoe dragen Private Equity fondsen bij aan de prestaties van hun portfoliobedrijven?

Mazars (Forvis Mazars per 1 juni jl.) heeft een studie uitgevoerd waarin 43 Private Equity fondsen (PE’s) uit acht verschillende Europese landen zijn geïnterviewd* en inzichten zijn verzameld van 141 ondernemingen via een online vragenlijst, geleverd met de steun van ARX.

Het onderzoek is uitgevoerd onder een panel van Europese PE's. Gemiddeld is 70% tevreden over de prestaties van hun investeringen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn:

  • Oorzaken van ontevredenheid hebben te maken met strategie, managementteams en operaties;
  • Financiële beheersing en betrokkenheid bij de activiteiten maken een verschil.

Actieve meerderheidsaandeelhouders lijken eerder tevreden over de prestaties van portfoliobedrijven dan passieve meerderheidsaandeelhouders (na drie jaar). Om aan de prestatieverwachtingen te voldoen, hebben PE's aangegeven behoefte te hebben aan meer operationele analyse vóór de transactie en meer toezicht op de uitvoering na de deal. Op basis van hun betrokkenheid bij bedrijfsactiviteiten hebben wij drie PE-modellen geïdentificeerd, van traditioneel met een lage betrokkenheid, tot hands-on met een erg actieve betrokkenheid.

"Het onderzoek heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd, waaronder een aantal gouden tips van PE-managers" - Aron de Jong, Partner Financial advisory

Daarnaast treden er twee nieuwe onderwerpen naar de voorgrond:

  1. Voor 53% van de respondenten is ESG ofwel opgenomen in het DD-pakket of verankerd in hun DNA, via hun interne beleidsregels;
  2. 14% spreekt over risico's op het gebied van cyberbeveiliging. Er wordt echter verwacht dat dit onderwerp naar de top van de prioriteiten zal verschuiven, aangezien het al steeds meer aandacht krijgt bij audits door regelgevende instanties.

Met meer onderwerpen op de agenda en het besef dat zij betrokken zijn bij het beheer van hun investeringen, hebben PE's twee opties om hun prestaties te verbeteren:

  • Interne teams ontwikkelen met operationele partners, ESG-managers of meer hands-on participatie-executives; of
  • Gespecialiseerde externe adviseurs inschakelen.

*Met behulp van het onderzoeksinstituut CSA in Frankrijk

Download hieronder het hele rapport

Document

How do PE act on the performance of their portfolio?

Want to know more?