Digital finance

Digital finance betreft het inzetten van (nieuwe) technologie en digitalisering om de finance en control functie in uw organisatie te optimaliseren. Dit leidt tot betere en snellere inzichten, meer focus op risico’s en compliance, optimalisering van bedrijfsprocessen en efficiëntere ondersteuning.

Digital finance bevat diverse elementen die een finance & control functie in staat stelt om een betere business partner te worden. Momenteel zijn toepassingen van Artificial Intelligence (AI) en data-analyse en reporting, met name gericht op CSRD verplichtingen, actuele en relevante vraagstukken voor de CFO en zijn team. Inzicht in de mogelijkheden, risico’s, aanpak, kosten en resultaten vereist gedegen expertise en ervaring. Zowel in finance, audit en control als in toepassing van nieuwe technologie. Onze consultants bieden deze unieke combinatie.

De kwaliteit van ESG-data ten behoeve van betrouwbare CSRD-rapportages

Door het snel toenemende belang van het verzamelen en analyseren van ESG-data en de verantwoordelijkheid hiervoor van de CFO, is dit een belangrijk element binnen digital finance. ESG-data is immers de sleutel tot een succesvolle CSRD-rapportage. Wij bieden u inzichten hoe u dit kunt structuren en organiseren binnen uw organisatie.

De verplichtingen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zijn onontkoombaar, ook voor u. Duurzaamheid is in veel gevallen al een kritische pijler voor een succesvolle onderneming. Uit een wereldwijd onderzoek van Forvis Mazars blijkt dat een digitale transformatie en het hebben van een duurzaamheidsstrategie de twee hoogste prioriteiten zijn voor topmanagement voor de komende drie tot vijf jaar. Deze twee transformaties gaan hand in hand aangezien het verkrijgen van de juiste data essentieel is voor inzicht en uitvoering van de duurzaamheidsstrategie. Tegelijkertijd is dezelfde data ook de basis voor de duurzaamheidsrapportage.

Bedrijfsstrategieën en -processen moeten worden aangepast en de krachten van technologie en duurzaamheid gebundeld voor een efficiënte, nauwkeurige en betrouwbare rapportage als weerslag van deze strategie en uitvoering. Datagedreven werken, digitalisering en een cultuurverandering leiden stapsgewijs naar een toekomstbestendige onderneming. De keuze is simpel, want zonder inzet voor duurzaamheid geen toekomst. De kwaliteit van de ESG-data is hiervoor cruciaal.

De mogelijkheden en risico’s van AI-toepassingen

Het realiseren van uw strategie met betrekking tot snelheid, kwaliteit, efficiency en innovatie in een steeds digitalere wereld is van groot belang. AI voorziet uw organisatie van nieuwe middelen om processen te stroomlijnen, besluitvorming te verbeteren en te versnellen en klantervaringen naar een hoger niveau te brengen. U wilt flexibel en relevant blijven in een omgeving waarin AI een steeds grotere en bepalende invloed heeft.

Ook binnen finance & control gaat toepassing van AI de diensten en activiteiten van de functie veranderen. Het onderzoeken van de mogelijkheden én de risico’s in dit domein is een belangrijke stap. Hoe kan AI bijdragen aan de kwaliteit en efficiency van finance & control en hoe kan deze technologie het werk slimmer en leuker maken voor de medewerkers. Tegelijkertijd dienen de risico’s in AI-toepassing die volgen uit bijvoorbeeld ethische vraagstukken en wetgeving inzichtelijk gemaakt te worden zodat deze gemitigeerd kunnen worden.

Het is belangrijk om AI binnen uw organisatie beheerst, gefaseerd en met visie op te zetten en uit te voeren. Hierbij dienen diverse cruciale perspectieven te worden aangehouden, denk aan veiligheid, maatwerk, juiste data en ethische richtlijnen. Met een duidelijke visie, een gedegen strategie en een passende governance kunt u veilig en verantwoord gebruikmaken van het potentieel van AI, zodat finance & control ook in het digitale tijdperk succesvol is. De experts van Forvis Mazars kunnen u hierbij ondersteunen met een bewezen succesvolle aanpak.

Whitepapers

 

Download het ESG-data whitepaper

 

Download het AI-whitepaper

 

Want to know more?